1995. január 18., szerda III. évfolyam, 452. szám

*** 1995. január 17-én a Maros megyei RMDSZ székházában tartotta alakuló ülését a Maros megyei Területi Egyeztető Tanács.
Az alakuló ülés első napirendi pontjaként ellenőrizték az intézmények, egyházak, egyesületek és társaságok által kijelölt képviselők mandátumát, majd sor került a megyei elnök által kinevezett személyiségek bemutatására.
A képviselők nyílt szavazással megalakultnak nyilvánították a tanácsot, meghallgatták a megyei elnök ismertetőjét a TET feladatairól és hatásköréről, majd cikkelyenként megvitatták, módosító javaslatokkal kiegészítették és elfogadták a testület működési szabályzat-tervezetét.
A szavazatszámláló bizottság megválasztása után többes jelöléssel és titkos szavazással megválasztották a TET Állandó Bizottságát, amelynek elnöke Tőkés András, alelnökei Farkas Ernő és dr. Jung János, titkárai pedig dr. Deé Anikó és Szász Rózsa lettek.
A TET-képviselők létrehozták az egyházi, tanügyi, gazdasági, tudományos, kulturális-művelődési és egészségügyi-szociális szakbizottságokat.