1995. január 13., péntek III. évfolyam, 449. szám

*** KÖZLEMÉNY

Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége 1995. január 12-én ülésezett Kolozsváron.
Első napirendi pontként a testület áttekintette az Operatív Tanács határozataiból az Ügyvezető Elnökségre háruló kötelezettségeket. Ennek értelmében, valamint Markó Béla szövetségi elnöknek az Etikai Bizottság elé terjesztendő ügyekre vonatkozó, és Tőkés László tiszteletbeli elnöknek a parlamenti csoport összehívásával kapcsolatos felkérésére, a következő határozatokat hozta:
a) az Ügyvezető Elnökség, hatáskörének megfelelően, a kivizsgálás alatt lévő esetekben begyűjti és az Etikai Bizottság rendelkezésére bocsátja a kért dokumentumokat, továbbá biztosítja számára a működéséhez szükséges feltételeket;
b) javasolja a parlamenti csoport elnökének a szabályzatban előírt módon kezdeményezett frakcióülés összehívását.
Következő napirendi pontként az Ügyvezető Elnökség Oktatási Főosztálya előterjesztette az oktatási stratégia-tervezetet, melynek vitájára és elfogadására az Ügyvezető Elnökség következő ülésén kerül sor.
A gazdasági alelnök beszámolt a folyamatban lévő gazdasági témájú továbbképzési és folyamatos oktatási programokról, és közölte a gazdasági kiadványok címlistáját. Előterjesztette egy állandó gazdasági folyóirat és egy, a szövetkezeti mozgalom újjászervezésére és működtetésére vonatkozó kézikönyv, valamint a Hitel-konstrukciók Romániában című szaktanulmány megjelentetésének tervét. Az Ügyvezető Elnökség megállapította, hogy a privatizációra vonatkozó, elfogadott ütemtervet a törvényes keretek sorozatos módosulása következtében az új törvényeknek megfelelően újra kell értékelni.
Az önkormányzati alelnök beszámolt az 1995. január 14-én Sepsiszentgyörgyön sorra kerülő Országos Önkormányzati Konferenciát előkészítő munkálatokról.
Az ügyvezető elnök javaslatára az Ügyvezető Elnökség meghívja a megyei és területi szervezetek, valamint a platformok elnökeit 1995. január 28-ára egy országos szintű tanácskozásra.
Az Ügyvezető Elnökség foglalkozott a Kongresszusra vonatkozó aktuális feladatokkal, ezek keretén belül az SZKT soron következő ülésére javasolt napirendi pontokkal. Ugyanakkor határozatot hozott egy olyan intézkedési program végrehajtására, amely az Operatív Tanács döntését is figyelembe véve – más szövetségi testületek megkeresésével – eljár a szövetséget érintő vagyonkezelési ügyekben.
Az Ügyvezető Elnökség a III. Kongresszus által meghatározott program és feladatok1 függvényében elemezte a szövetségen belül kialakult helyzetet. Megállapította, hogy a szövetség különböző szinten meghozott határozatainak figyelmen kívül hagyása alkalmat ad a külső és belső kihívásokkal szembeni cselekvési egység megbontására, ezért szorgalmazza – az RMDSZ erre illetékes testületeinek bevonásával – a kialakult helyzet méltányos, sürgős rendezését.