1995. január 11., szerda III. évfolyam, 448. szám

*** 1995. január 6-án ülésezett a Maros megyei RMDSZ Ügyvezető Elnöksége.
A testület kidolgozta saját Működési Szabályzat-tervezetének vázlatát, és megbízta Zonda Attila elnököt, Bulyovszky Lóránd és Tonk Sándor alelnököket, hogy készítsék el a Működési Szabályzat szövegtervezetét, amelyet az Ügyvezető Elnökség következő ülésén cikkelyenként vitat meg.
A testület meghallgatta az 1994. évi pénzügyi jelentést és az 1995. évi költségvetési tervezetet, melyet a megyei ÜE következő ülésén véglegesítenek.
Beszámolót hallgatott meg a megyei szervezet alkalmazottainak munkaviszonyát illetően, és megbízta a megyei elnököt, hogy a jogtanácsossal konzultálva intézkedjen az ezzel kapcsolatos döntések meghozataláról.
A testület két nyilatkozat-tervezetet hallgatott meg Tőkés László, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke ügyével kapcsolatban, majd konzultálva a még meg nem alakult megyei Operatív Tanács leendő tagjaival, Nyilatkozatot fogalmazott és tett közzé az ügyben.
Ezután különféle szervezési kérdéseket oldott meg a testület.

*** 1995. január 10-én, a Maros megyei RMDSZ székházában Zonda Attila megyei elnök találkozott a marosvásárhelyi körzetek és a kerületi RMDSZ-szervezetek elnökeivel. A tanácskozás napirendjén a szervezetek tavalyi tevékenységéről szóló beszámolók, az 1994. évi pénzügyi jelentések, valamint az 1995. évi és az 1995. januári-márciusi tevékenységi tervek ismertetése, továbbá szervezési kérdések szerepeltek.