1995. január 10., kedd III. évfolyam, 447. szám

*** Január 8-án, vasárnap emlékezett meg megalakulása ötödik évfordulójáról Szatmár megye egyik legerősebb vidéki tagszervezete, a szilágypéri RMDSZ-szervezet.
A helybeli elnök, Póti Zsigmond által szervezett bensőséges megemlékezésen, majd a választmány tagjaival és a községi tanács képviselőivel, tisztségviselőivel folytatott eszmecserén részt vett Szabó Károly szenátor, Muzsnay Árpád, a megyei szervezet elnöke, valamint Antal István, a Megyei Tanács Állandó Bizottságának tagja. A település, a vidék, a szervezet és az ország gondjai egyaránt szóba kerültek. Számtalan olyan kérdés vetődött fel és tisztázódott, amely a megyei szervezet elnökének, szenátorának, megyei tanácsosának segítséget nyújthat további tevékenységében. Példaként szolgálhat más vidéki szervezetek számára is, hogy a szilágypériek – a falu tenni akaró emberei, ott nevelkedett és tevékenykedő értelmiségiek – a párbeszéd, a közös cselekvés fontosságára helyezik a hangsúlyt.

*** Január 13–15-e között kerül sor Csíkszeredában a MISZSZ választmányi ülésére. A háromnapos tanácskozáson több, az ifjú nemzedéket érintő kérdésről folytatnak eszmecserét, beszámolók hangzanak el a MISZSZ elnöksége, a tagszervezetek részéről, a különböző alapítványok (Fiatalok a Demokráciáért Alapítvány, Civitas Alapítvány, Illyés Alapítvány) ifjúsággal kapcsolatos programjairól, megvitatják és elfogadják a MISZSZ programját. A rendezvény utolsó napján, vasárnap, január 15-én kerekasztal-megbeszélésre kerül sor a romániai magyar ifjúsági és diákszervezetek képviselőinek részvételével a hazai magyar ifjúsági önkormányzat létrehozásának lehetőségeiről. A rendezők tervei szerint a tanácskozás vendégei lesznek Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök és Tabajdi Csaba, a magyar miniszterelnöki hivatal politikai államtitkára.