1995. február 6., hétfő III. évfolyam, 465. szám

*** Markó Béla szövetségi elnök megbízásából Takács Csaba ügyvezető elnök 1995. február 9-ére, csütörtök délelőtt 10 órára az RMDSZ kolozsvári, Pavlov utca 21. szám alatti székházába összehívta az RMDSZ Külpolitikai Tanácsadó Testületét. A megbeszélés célja: az RMDSZ küldöttségének konzultatív tanácskozása az amerikai közvetítéssel létrejött román-magyar dialógus előkészítésére (Amerikai Egyesült Államok – Atlanta).
A Külpolitikai Tanácsadó Testület tanácskozására a következők kaptak meghívást: Tőkés László tiszteletbeli elnök, Dézsi Zoltán, az SZKT elnöke, Csávossy György, az SZET elnöke, Verestóy Attila, a szenátusi frakció elnöke, Tokay György a képviselőházi frakció elnöke, Bodó Barna, politikai ügyvezető alelnök, Magyari Nándor László, önkormányzat- és reformügyi ügyvezető alelnök, Frunda György szenátor, Csapó József szenátor, Borbély Imre képviselő, Borbély László képviselő, Kerekes Károly képviselő, Pécsi Ferenc képviselő, Szilágyi Zsolt képviselő, Kelemen Árpád professzor, Niculescu Antal kabinetfőnök, politikai tanácsos, Bíró Anna-Mária külpolitikai tanácsadó, valamint az Erdélyi Magyar Kezdeményezés, Reform Tömörülés, Szabadelvű Kör, Szociáldemokrata Újbaloldal platformok, illetve a Romániai Magyar Keresztény Demokrata Párt és a Romániai Magyar Kisgazda Párt egy-egy, általuk kijelölendő képviselője.

*** NYILATKOZAT

1995. február 1-én ülésezett Gyergyószentmiklóson a Szövetségi Képviselők Tanácsának Állandó Bizottsága. Az ülésen megvitatásra kerültek az utóbbi időben az RMDSZ-t és ennek keretében a Szövetségi Képviselők Tanácsát ért támadások.
Az ÁB megállapította, hogy az RMDSZ Operatív Tanácsának 1995. január 23-án kiadott nyilatkozatában megfogalmazott cáfolatok ellenére a román kormány 1995. január 27-én kiadott közleményében újabb támadást intéz az RMDSZ ellen, és kéri a Szövetségi Képviselők Tanácsának a felszámolását.
A fentiek figyelembe vételével az SZKT Állandó Bizottsága a következő nyilatkozatot teszi:
Az ÁB megdöbbenéssel veszi tudomásul, hogy a román kormány egy közképviseleti és érdekvédelmi szervezet belső struktúrájába beavatkozva a két éve működő Szövetségi Képviselők Tanácsának megszüntetésére törekszik. Ezek után az ÁB arra a következtetésre jutott, hogy a kormány nem álláspontjának helyességét próbálja felülvizsgálni, hanem továbbra is szándéka elmélyíteni a demokratikus struktúrák kiépítése ellen irányuló fékező tevékenységét.
Az SZKT ÁB a leghatározottabban visszautasítja azt a vádat, miszerint a testület tevékenysége alkotmányellenes, és hogy sértené a Romániában érvényben lévő törvényeket.
A testületet ért alaptalan vádaskodást a szervezet belső életébe való szándékos és durva beavatkozásnak minősíti. Ez az eljárás akadályozza az ország politikai életének demokratizálódását.

A Szövetségi Képviselők Tanácsának Állandó Bizottsága

*** 1995. február 6-án, a Parlament tavaszi ülésszakának megnyitása előtt ülést tartott az RMDSZ mindkét parlamenti csoportja.
A képviselőházi frakció az RMDSZ-t megillető ÁB-titkári tisztségbe Borbély László Maros megyei képviselőt jelölte.
A RMDSZ szenátusi frakciója első idei ülésén a tavaszi ülészak idejére ismét Kozsokár Gábor Kovászna megyei szenátort jelölte a Szenátus Állandó Bürójának titkári tisztére.