1995

1995. február 22., szerda III. évfolyam, 477. szám

*** Az RMDSZ csíki Területi Szervezete 1995. február 18-án megtartotta a Területi Önkormányzati Konferencia és a Területi Elnökök Tanácsa alakuló ülését. A TÖK az elkövetkezendőkben a területen működő önkormányzatok RMDSZ-frakcióinak vezetőiből áll. Feladata a régió sajátos jellegéből adódó lehetőségek kihasználásának előkészítése. A TET az RMDSZ szervezési munkáját hivatott jobbítani. A következő gyűlések szervezési és tartalmi előkészítésére egy három-három személyből álló bizottságot hoztak létre.

*** Az RMDSZ Gyergyó Területi Szervezete 1995. február 18-án tartotta meg tisztújító konferenciáját. A konferencia meghallgatta és megvitatta az elnökség beszámolóját és pénzügyi jelentését, és úgy értékelte, hogy az megfelelt a területi szervezet 1992. májusában elfogadott programjának. A konferencia úgy értékeli, hogy az utóbbi időben a magyarság vezető személyiségei és az RMDSZ ellen indított támadás amellett, hogy igyekszik elterelni a társadalom figyelmét a visszarendeződési folyamatról, alapvető érdekeinket veszélyezteti, autonómiaigényünket próbálja lejáratni. Közösségünkre nézve sértőnek tartja és elítéli az Orbán Balázs-szobor avatása kapcsán keltett, a kormány által is támogatott diverziót és tiltakozását fejezte ki az ellen, hogy a kormány adminisztratív eszközökkel próbál nyomást gyakorolni a Megyei Tanács elnökére, Udvarhely polgármesterére és választott tisztségviselőinkre. A konferencia szorgalmazta a három területi szervezetet érintő, egységes fellépést igénylő problémák megoldására képes Egyeztető Tanács létrehozását. Ennek érdekében felkéri a csíki és udvarhelyszéki területi szervezetek elnökségeit a tárgyalások elkezdésére. Ugyanakkor a Székelyföldön élő magyarság sajátos érdekeinek megjelenítése szükségessé teszi a Székelyföldi Koalíció újraélesztését.
A konferencia megválasztotta a területi szervezet elnökét Nagy István személyében. Az Ellenőrző Bizottság tagjaivá Lukács Tibort, Konteszveller Józsefet és Keresztes Andrást választották. Az Etikai Bizottság tagjai lettek Lázár Alfréd, Béres Gáspár, Szilágyi Ferencz, Petres Sándor és László Regina. A kongresszusi küldöttek kijelölését a konferencia átutalta a TKT hatáskörébe.