1995

1995. február 16., csütörtök III. évfolyam, 473. szám

*** NYILATKOZAT

Az atlantai kerekasztal-megbeszélésen részt vevő RMDSZ-küldöttség tagjai megdöbbenéssel szereztek tudomást a Románia Szenátusának és Képviselőházának 1995. február 13-án elfogadott, szövetségünket elítélő nyilatkozatairól.
A romániai magyarság képviselőiként a hazai román-magyar kapcsolatok jobbításának, a mesterségesen szított etnikai feszültségek feloldásának szándékával jöttünk Atlantába. Ezt hivatott elősegíteni a meghívó Project on Ethnic Relations szervezet közvetítő jószolgálata és nem utolsósorban Carter elnök békéltető szándékú jelenléte. Jogosnak és indokoltnak ítéljük tehát azt az elvárásunkat, hogy a parlamenti politikai pártok és állami intézmények bár a rendhagyó kerekasztal-találkozó idejére függesszék fel az RMDSZ ellen folytatott ellenséges politikai és propaganda-hadjáratukat. Ezzel szemben sajnálattal kell tapasztalnunk, hogy a román-magyar megbékélés ellenségei és ellenzői semmilyen eszköztől sem riadnak vissza a megegyezést és a kialakult helyzet megoldását gátló törekvéseikben.
Elismerésünket fejezzük ki mindazon szenátorok és képviselők iránt, akik ellenszavazatukkal vagy távolmaradásukkal fejezték ki egyet nem értésüket az interetnikai feszültségeket tovább szító parlamenti határozatokkal szemben.
Ezúton kérjük az Elnöki Hivatalt és a Román kormányt, valamint a romániai politikai pártokat, hogy a román-magyar megbékélés érdekében vessék latba minden befolyásukat az RMDSZ- és magyarellenes támadások megszüntetése érdekében, és építő, toleráns magatartásukkal segítsék elő a – reményeink szerint – Atlantában elkezdődő közeledési folyamatot és párbeszédet.

Atlanta, 1995. február 15.

Az RMDSZ atlantai delegációjának tagjai

*** Sántha Pál Vilmos, az Országos Önkormányzati Tanács elnöke folyó év február 18-án, délelőtt 10 órára, Kolozsvárra, a Pavlov u. 16/6 sz. alatti irodába összehívja az Országos Önkormányzati Tanács Elnökségének alakuló ülését. Napirendre az alakuló testület és az elnökség működési módozatait, a tevékenység prioritásainak eldöntését, valamint az OÖT-t ért támadások következtében kialakult helyzet elemzését javasolja.

*** Február 11-én ülésezett a Maros megyei RMDSZ Területi Képviselők Tanácsa. Az ülést dr. Kelemen Attila, a TKT ÁB elnöke vezette.
A TKT megerősítette azoknak a képviselőknek a mandátumát, akiket az ÜE-be kinevezett TKT-tagok helyére javasoltak a küldő szervezetek. Ezt követően a TKT elfogadta Horváth Sándor ifjúsági alelnökké történt kinevezését és igazolta a helyébe jelölt TKT-képviselő – Tatár Béla – mandátumát. A TKT határozatot hozott a MÚRE Területi Egyeztető Tanácsba való felvételéről. A MÚRE képviselője – Gáspár Sándor – a TET-ben megfigyelői státussal vesz részt.
Ezután a TKT módosítás nélkül ratifikálta a TET szervezési és működési szabályzatát. Az ÜE, az Etikai Bizottság és az Ellenőrző Bizottság szervezési és működési szabályzataihoz kisebb módosító javaslatokat tett, majd ezeket is egyenként ratifikálta.
A TKT tudomásul vette a megyei szervezet 1995. évi költségvetését, melynek jövőbeni esetleges változtatásairól szintén a TKT dönt minden esetben.
A TKT meghallgatta Borbély Lászlónak, a Bernády György Közművelődési Alapítvány Kuratóriuma elnökének az ismertetését a Kuratórium kétéves tevékenységéről, majd megszavazta, hogy az új Kuratórium 19 tagú legyen. Ezután többes jelöléssel és titkos szavazással megválasztották az új Kuratóriumot. A Kuratórium tagjai lettek: Sütő András, Markó Béla, Zonda Attila, dr. Kelemen Attila, a következőkben kinevezendő megyei ügyvezető elnök, továbbá Tőkés András, dr. Tonk Sándor, Kerezsi János, Szabó György Pál, Pokornyi László, Kakassy Sándor, Puskás Sándor, dr. Dóczy Pál, Csíki Boldizsár, Király István, Borbély László, Czellecz Jenő, Lokodi Edit és Gaál Márton.
A TKT kiegészítette a Cseresznyés Kuratóriumot Szekeres Erzsébet és Lukácsi Szilamér személyével.
Utolsó és legfontosabb napirendi pontként került sor a megyei szervezet Alapszabályzat-tervezetének vitájára. A megfogalmazott módosító javaslatokkal a TKT elfogadta az Alapszabályzatot.