1995. február 15., szerda III. évfolyam, 472. szám

*** KÖZLEMÉNY

1995. február 10–11-e között a szórvány helyzetével foglalkozó tanácskozásra került sor Nagyenyeden. A tanácskozást az Erdélyi Református Egyházkerülettel karöltve az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége kezdeményezte.
A tanácskozáson az erdélyi magyar egyházak képviselői, alapítványok, szakmai társaságok vezetői vettek részt. Ugyanakkor képviseltette magát az Ügyvezető Elnökség Politikai, valamint Művelődés- és Egyházügyi Főosztálya. A negyven fős tanácskozáson részt vett és értékelőt tartott Takács Csaba ügyvezető elnök és Csávossy György, a Szövetségi Egyeztető Tanács elnöke.
Bevezető előadást Bodó Barna politikai alelnök és Vetési László, az Erdélyi Református Egyházkerület szórványügyi előadója tartottak. Az élénk és igen sok lényeges, stratégiai-taktikai kérdést érintő vitát követően megállapodás született a kérdéskör kezelését illetően.
A jelenlévők kezdeményezték egy szórványtanács felállítását, amelynek célja feladatok azonosítása, felelősségek megállapítása mellett az anyagi támogatással kapcsolatos konzultáció. A tanácskozáson felkérték Bodó Barnát és Vetési Lászlót, hogy a tanács összehívásáig a kezdeményezők nevében vállalják az operatív feladatok kezelését.

MEGÁLLAPODÁS

Alulírott egyházi, civil társadalmi és politikai testületek képviselői 1995. február 10–11-e között Nagyenyeden a szórványban élők helyzetével kapcsolatos tanácskozáson arra a következtetésre jutottunk, hogy szükséges egy Szórványtanács létrehozása, amely a halmozottan hátrányos helyzetű közösségek érdekében kettős feladatkört vállal magára:
1. összegyűjti, feldolgozza, felügyeli és képviseli a szórványhelyzettel kapcsolatos gondokat és feladatokat;
2. konzultatív szerepet tölt be a feladatok megoldásához szükséges anyagi alapok elosztásában.
A Szórványtanács 9–11 tagú szórványbizottságot hoz létre az egyház és a civil szféra képviselőiből. A bizottság tagjainak kijelölése két elv alapján, tájegységek és problematikák szerint történik meg. A bizottságnak hivatalból tagja az RMDSZ ÜE képviselője.
A bizottság szükségesnek ítéli egy koordinációs iroda beindítását, ennek érdekében az RMDSZ ÜE-hez fordul.
A bizottság évente összehívja a közgyűlést, a szórványok helyzetével foglalkozó és felelős alapítványok, társaságok, egyesületek és politikai tényezők tanácskozását. Ugyanakkor évente több szakmai tanácskozást hív össze egy-egy kérdés megvitatására.
A Megállapodás a jelenlevők kezdeményezésére született, akik felkérnek minden szórványkérdésben érdekelt szervezetet a csatlakozásra.
Alapító tagok jelentkezését 1995. március 15-ig várjuk: RMDSZ Politikai Főosztály tel/fax: 064/193108.

Megbízottak: Bodó Barna Vetési László
politikai alelnök szórványügyi előadó

*** Február 17-én, pénteken este 19 órai kezdettel a bukaresti RMDSZ-székházban sajtóértekezletre kerül sor a szövetség atlantai delegációjának részvételével.