1995. február 13., hétfő III. évfolyam, 470. szám

*** KÖZLEMÉNY

A szövetségi elnök Londonból való hazatérése után a Project on Ethnic Relations által Atlantában szervezett konferencia RMDSZ-résztvevői áttekintették az elmúlt napok ezzel kapcsolatos konzultációit, a belföldi és nemzetközi sajtókommentárokat, és elemezték a meghívó szervezet legújabb írásos közlését, miszerint a Román Nemzeti Egységpárt képviselője nem résztvevője a konferenciának, hanem csak megfigyelőként lehet jelen, a román kormány képviselőinek kérésére.
Mivel szövetségünk következetesen síkra száll a párbeszéd szükségessége mellett, és ezt a szándékunkat még a jelenlegi RMDSZ-ellenes belpolitikai kampány körülményei között is ki akarjuk nyilvánítani, az RMDSZ küldöttsége 1995. február 12-én elutazott Atlantába.
A küldöttség tagjai: Markó Béla szövetségi elnök, Tőkés László tiszteletbeli elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Tokay György, a képviselőházi frakció vezetője, Frunda György szenátor, dr. Csapó József szenátor és dr. Kelemen Árpád egyetemi tanár.

Bukarest, 1995. február 12.

Az RMDSZ Elnöki Hivatalának sajtóirodája

*** Az RMDSZ Atlantába utazott tisztségviselői távollétük idejére intézkedtek szervezési kérdésekről, valamint helyettesítésükről.

A szövetségi elnök kabinetje
*** A washingtoni Kulturális Alapítvány Erdélyért meghívására háromhetes amerikai körutazást tesz Hajdú Gábor Hargita megyei szenátor. A jogász-politikus az Egyesült Államokban és Kanadában az ottani magyarság képviselőivel, valamint amerikai politikusokkal és szakértőkkel találkozik.
Körútja során Washingtonban Hajdú Gábor találkozott az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács kelet- és közép-európai ügyekkel foglalkozó igazgatójával, Daniel Frieddel, akivel a romániai politikai helyzetről és a magyar kisebbség jogállásának kérdéseiről folytatott beszélgetést. Hajdú Gábor rámutatott arra, hogy az 1918-as gyulafehérvári nyilatkozat és több más jogszabály – például az 1945 február 6-i nemzetiségi statútum – olyan keretet, kiindulópontot nyújt, amely alapja lehetne a magyar kisebbség törvényes elvárásainak teljesítésére, ha a román állam ezt betartaná. Ez magában foglalná az anyanyelvű oktatást és az alapfokú közigazgatást is. Az RMDSZ szenátora ugyanakkor elmondta azt is, hogy a román szélsőségesek állandó magyarellenes hangulatkeltéssel próbálkoznak és ezzel zsarolják a kormányt. Hajdú Gábor felhívta a figyelmet arra is, hogy a romló életkörülmények miatti elégedetlenség a következő választásokon a szélsőbaloldali erők és a nacionalista szélsőségesek előretörését okozhatja.

*** A brit kormány meghívására 1995. február 5-e és 11-e között Markó Béla szövetségi elnök Nagy-Britanniában tartózkodott. Február 7-én Markó Béla A román és magyar közösségek: konfliktus vagy megbékélés címmel előadást tartott a National Liberal Club ülésén, amelyen Lord Hilton elnökölt. Az RMDSZ szövetségi elnöke másnap, február 8-án Walesbe látogatott, ahol elsősorban az oktatással és a nyelvtanulással kapcsolatos kérdésekben illetékes szakértőkkel beszélgetett. Politikai körútja során Markó Béla tájékoztatta tárgyalófeleit a romániai aktuálpolitikai kérdésekről, ezen belül a magyarság helyzetéről, illetve az RMDSZ törekvéseiről. A brit kormány mellett működő Foreign and Commonwealth Office Információs hivatala által összeállított zsúfolt program keretében fogadták Markó Bélát többek között: a Commission for Racial Equality tisztviselői, a brit külügyminisztérium felelős tisztviselői, az Amnesty International nemzetközi titkárságának képviselői, Roger Bone, a Foreign and Commonwealth Office helyettes államtitkára, a Minority Rights Group szakértői, a Welsh Language Board ügyvezető elnöke, a Religious Education and Welsh Language South Glamorgan-i megyei tanácsosa, a Llandaff North-i középiskola igazgatója, a Welsh Language Policy intézet mellett működő Culture and Recreation nevű osztály vezetője, a BBC World Service román szerkesztői, brit parlamenti képviselők.