1995. december 7., csütörtök III. évfolyam, 677. szám

*** A kanadai parlament meghívására november 28-30-a között hivatalos látogatást tett Kanadában a Román Parlament Külügyi Bizottságainak delegációja, amelynek tagja volt Borbély Imre Hargita megyei képviselő is. A látogatás során a Kanadai Szenátus Politikai Bizottságával létrejött találkozón az RMDSZ-képviselő a felvetett kérdések rendjén kifejtette az RMDSZ álláspontját a privatizáció menetéről (jelesen az egykori szekuritáté jelenlétéről és szerepéről a romániai magánosításban), valamint a kisebbségi kérdés romániai rendezéséről, különös tekintettel a romániai magyarság jogsérelmeire, illetve elvárásaira az anyanyelvhasználat és az anyanyelvő oktatás terén. Borbély Imre a hivatalos találkozók után Torontóban találkozott a kanadai magyarok több képviselőjével is.

*** 1995. december 6-án, a hágai központú Etnikumközi Kapcsolatok Alapítvány Romániában tartózkodó küldöttsége Marosvásárhelyen, a Prefektúra épületében találkozott a nemzeti kisebbségek és a helyi nem kormányzati szervezetek képviselőivel. A találkozó célja az volt, hogy a holland alapítvány küldöttsége a helyszínen tájékozódjon arról, milyen mértékben folytat párbeszédet a helyi közigazgatás a kisebbségekkel. A találkozón az RMDSZ Maros megyei szervezetét Zonda Attila megyei elnök képviselte.

*** Maros megyében a kialakult hagyományoknak megfelelően szervezetten zajlanak az RMDSZ megyei vezetőinek téli találkozói a vidéki szervezetek vezetőivel, önkormányzati tisztségviselőkkel és a falvak választópolgáraival.

December 2-án Erdőszentgyörgyön tartottak kerületi RMDSZ-találkozót, amelyen részt vett Zonda Attila megyei elnök és Szabó Árpád gazdasági alelnök. A találkozón jelen voltak Molnár József kerületi elnök, a kerülethez tartozó helyi szervezetek elnökei, községi polgármesterek és alpolgármesterek, tanácsosok. Megvitatták a kerület szervezésével, a helyhatósági választások előkészítésével és a nagyprivatizációval kapcsolatos kérdéseket.

Ugyancsak december 2-án a Szováta kerülethez tartozó Szolokmában tartottak falutalálkozót, amelyen jelen volt Németh János képviselő és Zonda Attila megyei elnök.

December 3-án délelőtt a Marosludas kerülethez tartozó Gerendkeresztúron, Mezőbodonban és Csekelakán, délután a Régen kerülethez tartozó Vajdaszentiványban, Kisfülpösön és Abafáján, a Marosvásárhely melletti Udvarfalván, valamint a Dicső kerülethez tartozó Vámosgálfalván, Gogánváralján és Bonyhában tartottak falutalálkozókat. Gernyeszegen is találkozóra került sor, s ezen új RMDSZ-kerületet alakítottak a volt Ernye kerülethez tartozó helységekből és idecsatolták Régen kerület egyes településeit is. Ezeken a találkozókon jelen voltak a kerületi elnökök, illetve választmányi tagok, a megyei szervezet részéről meghívottként Elek Barna és Kerekes Károly képviselők, Zonda Attila megyei elnök, Szabó Árpád, Kiss István és Szekeres Erzsébet ügyvezető alelnökök.

December 4-én tisztújító közgyőlést tartottak Nyárádszeredában. Az ülésen, amelyen jelen volt Zonda Attila megyei elnök, megtárgyalták a helyhatósági választások előkészítésével és a nagyprivatizációs szaktanácsadással kapcsolatos kérdéseket. December 5-én délután a Nyárádszereda kerülethez tartozó Márkodon és Nyárádmagyaróson került sor falultalálkozóra, Kolcsár Sándor és Szabó Árpád ügyvezető alelnökök részvételével.