1995. december 5., kedd III. évfolyam, 675. szám

*** Hétfőn, december 4-én, az RMDSZ bukaresti székházában Markó Béla szövetségi elnök fogadta a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének küldöttségét. Ez alkalomból találkozóra került sor a Széles Gábor MGYOSZ-elnök vezette 15 tagú küldöttség és az RMDSZ gazdasági téren jártas parlamenti képviselői és szenátorai között. A több mint egy órát tartó megbeszélésen az RMDSZ képviseletében a szövetségi elnökön kívül Szabó Károly, Incze Tibor, Kozsokár Gábor, Seres Dénes, Hosszú Zoltán szenátorok, Antal István, Borbély László, Pécsi Ferenc képviselők vettek részt. (Verestóy Attila szenátor, aki jelentős szerepet játszott a találkozó létrejöttében, nem lehetett jelen a megbeszélésen, mivel aznap a Nyugat-Európai Unió parlamenti közgyőlésén az RMDSZ képviselőjeként Párizsban tartózkodott.)

Az MGYOSZ küldöttsége a Román Gyáriparosok Egyesülete elnökének, George Constantin Pőunescunak a meghívására látogatott Romániába. A magyarországi delegációt fogadta Ion Iliescu államfő, Nicolae Vőcőroiu miniszterelnök és Mircea Coőea privatizációs miniszter. A látogatás eredményességét a két gyáriparos szövetség között létrejött egyezmény aláírása pecsételte meg, amely minden bizonnyal hozzájárul a két ország közötti gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez.

Az RMDSZ-székházban létrejött találkozón szóba kerültek a romániai magyar vállalkozók és az MGYOSZ közötti szorosabb kapcsolatok kiépítésének kérdései, az MGYOSZ és az RMDSZ Gazdasági Főosztálya közötti együttmőködés módozatai, különös tekintettel a gazdasági információcsere fontosságára, valamint a két országban mőködő vagy létesítendő vegyesvállalkozások ösztönzése, magyarországi befektetők romániai tőkeberuházásai (konkrétan szóba került a MOL Rt. romániai piacon való terjeszkedése és a szakágazatok közötti együttmőködés).

*** A Szenátus 1995. december 4-i ülésén, a napirend előtti politikai nyilatkozatok során Buchwald Péter Kolozs megyei szenátor szóvá tette Szilágyi Júliának, a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum igazgatójának leváltása következtében kialakult helyzetet. Az RMDSZ-szenátor felhívta a figyelmet a Kolozs Megyei Tanfelügyelőség sorozatos, módszeres magyarellenes intézkedéseire, amelyek a magyar tannyelvő iskolák felszámolását célozzák, és felolvasta az iskola szülői bizottsága által megfogalmazott tiltakozó nyilatkozatot.

A megyei tanfelügyelőség az eddigi igazgatónő célzatos menesztése után a demokratikus szabályokat semmibe véve minden áron román igazgatót akar egy olyan iskola élére kinevezni, amely zömében magyar osztályokat foglal magában (az iskolában csak az I–IV. osztályokban van hat osztályt számláló román tagozat). Ez ellen nemcsak a régi hagyományokkal rendelkező magyar líceum tantestülete, hanem a szülői bizottság és a diákság is tiltakozik, japán sztrájkot helyeztek kilátásba, illetve tiltakozó győlést hívtak össze december 9-re, a líceum udvarára.

*** Az Apáczai Csere János Elméleti Líceum új igazgatójának kinevezése körüli feszült helyzet kapcsán, kedden, december 5-én a Képviselőházban Neményi József Nándor, az RMDSZ-frakció nevében olvasott fel politikai nyilatkozatot, amelyben felkérte az oktatásügyi minisztert, hogy vesse latba tekintélyét és vegye elejét egy olyan újabb konfliktusforrásnak, amely nem szolgálhatja a román-magyar megbékélés ügyét, és károsan befolyásolhatja Románia külföldi megítélését.

*** A Kolozs megyei RMDSZ december 5-én Felhívást tett közzé, amelyben tudatja, hogy az RMDSZ Kolozs Megyei Szervezete Ügyvezető Testületének kezdeményezésére 1995. december 23-ig minden nap imaórákat és böjtnapokat tart, “tiltakozásként a centralista, neokommunista szellemő, a kisebbségek anyanyelvén folyó oktatást felszámolni akaró új román Tanügyi törvény ellen”.

Hétfőn, kedden és szerdán a Református Egyház főtéri Esperesi hivatalának tanácstermében, csütörtökön, pénteken és szombaton a Római Katolikus Egyház Iuliu Maniu utcai hivatalában tartanak böjtnapot (9-től 21 óráig) és imaórákat (18-tól 21 óráig).

Miután kérik a tagságot, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a beolvasztásunkat célzó törvény elleni tiltakozó megmozdulásban, a Felhívás szerzői felszólítják Kolozsvár magyar lakosságát, hogy vegyen részt az Apáczai Csere János Elméleti Líceum szülői bizottsága által kezdeményezett, december 9-én, szombaton 10 órára meghirdetett nagygyőlésen, a líceum udvarán. Ugyanakkor kérik a vidéki szervezeteket, hogy a helyi lelkészekkel egyeztetve, kapcsolódjanak be a tiltakozó akcióba.

*** Molnos Lajos, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke – saját döntése alapján – 1995. december 6-tól éhségsztrájkba kezd, tiltakozásul a diszkriminatív román Tanügyi törvény, valamint – e törvény szellemében – a kolozsvári magyar tannyelvő líceumok (Brassai, Apáczai) életébe beavatkozó tanfelügyelőségi önkényeskedések, elrománosítási törekvések ellen.

Elhatározásának célja: folytatni Kozma Szilárd, Kádár Attila, Katona Ádám és mások ilyen jellegő tiltakozását, s ezzel mintegy ébren tartani magyar közösségünk önmagával szembeni felelősség- és kötelességérzetét.