1995. december 4., hétfő III. évfolyam, 674. szám

*** Markó Béla szövetségi elnök december 1–2. között Tallinnban részt vett a Tanácstestületek szerepe a kisebbségpolitikában címmel a hágai központú Etnikumközi Kapcsolatok Alapítvány által a kisebbségi tanácsokról és kerekasztalokról szervezett második regionális szemináriumon.

Markó Béla a szeminárium első napján tartott 15 perces előadásában kifejtette, hogy Romániában a Nemzeti Kisebbségi Tanács munkájában részt vevő kormánytagokból, a hatalom képviselőiből hiányzik a politikai akarat a kisebbségi kérdések valós megoldására, a kormány vagy ellenzi (a minisztériumok által előterjesztett véleményezések útján), vagy egyáltalán nem veszi figyelembe a kisebbségi testület ajánlásait és határozatait, a testület maga pedig nincs felruházva döntéshozói jogosítvánnyal.

A szemináriumon jelen volt és vitaindítót tartott Max van der Stoel, az EBESZ kisebbségügyi főbiztosa.

*** Lábody László címzetes államtitkár, a HTMH elnöke erdélyi látogatása során november 29-én, szerdán – mint már erről beszámoltunk – Marosvásárhelyen találkozott Markó Béla szövetségi elnökkel. A találkozón jelen volt Bálint Pataki József, a HTMH főosztályvezetője is. Ezt követően a magyarországi vendégek meglátogatták lakásán a Kossuth-díjas Sőtő András írót, akivel a romániai magyarság megmaradási esélyeiről folytattak beszélgetést, majd politikai fórum keretében találkoztak az RMDSZ megyei vezetőivel és értelmiségiekkel, érdeklődőkkel.

Másnap, november 30-án Székelyudvarhelyen a helyi RMDSZ, a municípiumi tanács és az egyházak helyi képviselőivel került sor találkozóra, majd Csíkszeredában az RMDSZ ÜE Gazdasági Főosztályának vezetőjével, Náznán Jenő ügyvezető alelnökkel és munkatársaival találkoztak és folytattak megbeszélést. Ugyanitt került sor találkozóra a csíki és gyergyói területi RMDSZ, az RMPSZ és az RMGE képviselőivel, megyei és helyi tanácsosokkal.

A magyarországi vendégek pénteken, december 1-én, Sepsiszentgyörgyön folytatták erdélyi körutazásukat, ahol a területi RMDSZ és a civil társadalmi szervezetek képviselőivel, majd a Kovászna megyei tanács elnökével, Orbán Árpáddal találkoztak. Illyefalván a vendégek megtekintették a Keresztény Ifjúsági Központot, ahol találkoztak Cs. Gyímesi Évával, az ÜE oktatásügyi alelnökével.

Még aznap este Kolozsváron az RMDSZ Ügyvezető Elnökségével került sor találkozóra, amelyen Takács Csaba ügyvezető elnök bemutatta a vendégeknek az RMDSZ Ügyvezető Elnökségének tagjait. Kötő József, Nagy Zsolt, Demeter János alelnökök és Kós Anna titkárságvezető beszámoltak a főosztályok terveiről, elképzeléseikről, Lábody László címzetes államtitkár pedig a látogatás addigi tapasztalatairól adott rövid összefoglalót. A találkozó nyílt véleménycserére adott alkalmat az aktuális politikai kérdésekről, a romániai magyarság helyzetéről és elvárásairól, mind az RMDSZ, mind pedig a HTMH irányában.

December 2-án, szombaton, a vendégek Besztercére is ellátogattak, ahol a helyi RMDSZ, a civil társadalmi szervezetek és az egyházak vezetőivel került sor találkozóra.

Visszatérve Kolozsvárra, Lábody László és Bálint Pataki József a Kolozs megyei és városi RMDSZ-vezetőkkel találkoztak. Ezt követően Lábody László címzetes államtitkár és Takács Csaba ügyvezető elnök nagy érdeklődést kiváltó sajtóértekezletet tartott.

A sajtóértekezleten Lábody László összegezte erdélyi körútjának addigi tapasztalatait, hangsúlyozva, hogy a civil társadalom képviselőivel létrejött találkozóin elhangzottakból arra a következtetésre jutott, hogy az RMDSZ híven tolmácsolja a magyar társadalom problémáit. Ion Iliescu elnöknek a román-magyar megbékélésre tett javaslatával kapcsolatos kérdésre válaszolva kifejtette, hogy ez a szándék része a magyar parlamentben még a múlt évben elfogadott kormányprogramnak, ugyanakkor úgy vélekedett, hogy bár sokat lehet tanulni a dél-tiroli vagy francia-német modellből, ez esetben egy sajátos magyar-román modell kidolgozására van szükség. Ennek azonban feltétele az alapszerződési tárgyalások folytatása és a kisebbségi jogok szavatolása ebben a dokumentumban.

A román Tanügyi törvényt az államtitkár a megszorító nemzetiségi vonatkozások hangsúlyozása mellett általában is centralizálónak, etatistának, végső soron antidemokratikusnak értékelte, és számára érthetetlennek mondotta azt a tényt, hogy a diáktüntetések hatására a törvényt módosította a román Parlament, ugyanakkor továbbra is halogatják az RMDSZ félmillió aláírással támogatott Kisebbségi oktatási törvénytrevezetének napirendre tőzését, az Alkotmánybíróság kedvező értékelése után is.

*** 1995. december 3-án, vasárnap délben, körútja utolsó állomására, Nagyváradra érkezett Lábody László címzetes államtitkár, a HTMH-elnöke és Bálint Pataki József, a HTMH főosztályvezetője.

Rövid városnézés után a vendégek találkoztak az RMDSZ Bihar megyei vezetőségével, parlamenti képviselőivel, újságírókkal. Lábody László ismertette a HTMH munkáját, s a találkozón szóba kerültek oktatási, valamint aktuálpolitikai kérdések, a román Tanügyi törvény, a szlovák nyelvtörvény, az alapszerződés, stb. A HTMH elnöke és főosztályvezetője találkozott és megbeszélést folytatott D. Tőkés László püspökkel, az RMDSZ tiszteletbeli elnökével is. A megbeszélésen a romániai magyarság helyzetéről és általános politikai kérdésekről folyt eszmecsere.

*** Befejeződött az Erdélyi Magyar Kezdeményezés éhségsztrájk-akciója. December 3-án, advent első vasárnapján este, a székelyudvarhelyi kórházban, orvosai utasítására Katona Ádám ima- és böjtnappal befejezte 42 napig tartó éhségsztrájkját. Az EMK, az RMDSZ keresztény-nemzeti platformja éhségsztrájk-akcióját a romániai magyar nemzeti közösség esélyegyenlősége érdekében a 24 éves Kádár Attila kezdte, még október 11-én; a platform szóvivője, Katona Ádám október 23-a óta tartott éhségsztrájkot.

Mindketten ezúton köszönik azt a nagy bel- és külföldi, magyar, román és nyugat-európai érdeklődést, amely akciójukat kísérte. Külön köszönet illeti a Magyar Országgyőlés ellenzéki képviselőit, akik pártpolitikai különbség nélkül november 14-e óta több rendben felszólították a magyarországi politikai élet felelős személyiségeit és közvéleményt az EMK-platform által megfogalmazott követelések támogatására.