1995. december 18., hétfő III. évfolyam, 684. szám

*** KÖZLEMÉNY

1995. december 17-én Kolozsváron tanácskozott a Területi Elnökök Konzultatív Tanácsa. A tanácskozáson részt vettek a Beszterce-Naszód, Bihar, Fehér, Hunyad, Kolozs, Kovászna, Maros, Szatmár, Szilágy, Temes megyei és a Csík, Gyergyó, Udvarhely területi szervezetek elnökei, Takács Csaba ügyvezető elnök, Demeter János önkormányzatokért és területi szervezetekért felelős alelnök, Náznán Jenő gazdasági alelnök és Kós Anna, az Ügyvezető Elnökségi titkárság vezetője.

A megbeszélés első napirendi pontja Takács Csaba politikai helyzetelemzése volt. Ennek keretében az RMDSZ ügyvezető elnöke megkülönböztetett hangsúlyt helyezett három időszerő kérdésre: az 1996-os, választási év politikai célkitőzésének megfogalmazására, az SZKT tevékenységének hatékonyabbá tételére, valamint a területi szervezetek véleményének beépítésére a döntés-előkészítő és döntéshozó folyamatba.

A résztvevők egyöntetően úgy értékelték, hogy az RMDSZ politikai célkitőzése a következő évre a szövetség bel- és külpolitikai pozícióinak megőrzése és erősítése kell hogy legyen, ami biztosítja az RMDSZ érdekvédelmi törekvéseinek hatékony érvényesítését. A Szövetségi Képviselők Tanácsa, az RMDSZ legfőbb döntéshozó szerve tevékenységének hatékonyabbá tétele, szerepének további erősítése érdekében a jelenlevők ügyviteli- és szabályzatmódosító javaslatokat tettek, amelyek megfogalmazására és az SZKT Állandó Bizottsága elé terjesztésére az Ügyvezető Elnökséget kérték fel. Ugyanakkor közös álláspontot alakítottak ki arról, hogy meg kell erősíteni a területi szervezetek jelenlétét a politikai döntéseket előkészítő és a döntéshozó folyamatban. Ennek értelmében elfogadták azt a javaslatot, hogy a TEKT-nek a Szövetségi Képviselők Tanácsa üléseinek napirendjén szereplő kérdésekről kialakított álláspontját az ülésszakot megelőző Egyeztető Kerekasztal elé terjesszék.

A TEKT meghallgatta a gazdasági alelnök tájékoztatóját az RMDSZ által létrehozott területi privatizációs-információs irodák mőködtetéséről, megvitatta a szolgáltatás további népszerősítésének lehetőségeit, különös tekintettel a kuponelhelyezés határidejének meghosszabbítására 1996. március 31-ig, és hangsúlyozta, hogy ez a módosítás nem csökkentheti az e téren folyó tevékenységre fordított figyelmet.

Az ügyvezető elnök felhívta a figyelmet Markó Béla szövetségi elnöknek a területi elnökökhöz eljuttatott levelében foglalt határozott kiállására azokkal a politikai nézetekkel szemben, amelyek veszélyeztetik a szövetség alapvető célkitőzéseit. A jelenlevők kifejezték egyöntető egyetértésüket ezzel az állásfoglalással.

A tanácskozás végén a területi elnökök beszámoltak a helyhatósági választási előkészületekről, a területi kampánystábok tevékenységéről. Az Ügyvezető Elnökség a területi szervezetek ilyen irányú tevékenységét a jelenlegi előkészítési szakasz elvárásaihoz viszonyítva megfelelőnek, eredményesnek értékelte.

Kolozsvár, 1995. december 17.

A Területi Elnökök Konzultatív Tanácsa Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége

*** 1995. december 15–16-án került sor Marosvásárhelyen a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Párt harmadik kongresszusára.

A kongresszus munkálatai a meghívottak üdvözleteivel kezdődtek. Markó Béla, az RMDSZ szövetségi elnöke jelentősnek nevezte azt a szerepet, melyet e párt az Európai Kereszténydemokrata Unióban játszott a romániai magyarság törekvéseinek tudatosítása terén. A magyarországi Kereszténydemokrata Néppárt nevében dr. Semjén Zsolt országgyőlési képviselő aláhúzta, nagyon fontos a határon túli magyarok harca jogaikért, mert e harc hozzájárul a magyarországi magyarok identitásának megőrzéséhez is. A kongresszust üdvözölte még dr. Bíró Zoltán, a bukaresti Magyar Nagykövetség képviseletében, dr. Pordány László, az MVSZ külügyi titkára, Lányi Zsolt, az FKGP frakcióvezető-helyettese, a bajor CSU nevében dr.Deák László, a Szent Lázár lovagrend magyarországi nagykövete, továbbá Bálint Pataki József, a HTMH főosztályvezetője, Mihály József, az RMKGP elnöke, Bucur Simion, a Fehér megyei KDNPP (PNőCD) küldötte, Bucur Ildikó, az RMDSZ Szociáldemokrata Újbaloldal platformjának nevében, valamint Zonda Attila, a Maros megyei RMDSZ elnöke. Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége részéről jelen volt Takács Csaba ügyvezető elnök, Nagy Zsolt ifjúságügyi, illetve Demeter János önkormányzati alelnök.

Az RMKDP harmadik kongresszusa elfogadta a párt új programját is, mely összhangban van nemcsak az RMDSZ, hanem az Európai Kereszténydemokrata Unió programjával is. Ezek szerint az RMKDP továbbra is küzd a minden szintő magyar nyelvő oktatásért, az államosított javak teljes visszaszolgáltatásáért, valamint a közigazgatás decentralizációjáért és a nemzeti közösségek vagy kisebbségek nyelvének hivatalos használatáért a közéletben.

A kongresszus megválasztotta a párt új vezetőségét. A párt elnöke Kelemen Kálmán lett, aki eddig a főtitkári tisztséget töltötte be. Tiszteletbeli elnök: Varga László. Alelnökök: dr.Bárányi Ferenc, Németh Mária, Szakács Géza és Czeili István.

*** Folytatódnak a falugyőlések a Kolozs megyei RMDSZ kampánystábjának részvételével. Vasárnap, december 17-én Gyerővásárhelyen Buchwald Péter szenátor és Mikó Lőrinc városi tanácsos vett részt az RMDSZ-szervezet újraalakítására összehívott falugyőlésen. Györgyfalván Neményi József Nándor képviselő és Bálint Kelemen Attila városi tanácsos, Magyarlónán Barazsuly Emil, Aranyosgerenden Kónya-Hamar Sándor képviselő és Pálffy Zoltán ügyvezető titkár volt jelen a helyhatósági választásokra való készülődés jegyében lezajlott közgyőléseken, illetve falugyőléseken. A Szamosújvár körzeti kampánystáb Mátis Jenő képviselő részvételével a környező falvakba (Szék, Búza, Szépkenyerőszentmárton, Cege, Gyeke, Ördöngősfüzes) szállt ki, ahol falugyőléseken, jelölőgyőléseken vett részt. Felvilágosítást adtak a kuponok befektetési lehetőségeiről, azok elhelyezéséről, az RMDSZ által nyújtott ilyen irányú segítségről, valamint aktuális szövetségi és politikai kérdésekről.

*** Vasárnap, december 17-én, ülésezett a brassói Reménység Házában a Brassó megyei RMDSZ Megyei Képviselők Tanácsa. A tanácskozáson, amelyen részt vett Takács Csaba ügyvezető elnök, Mina László megyei RMDSZ-elnök tartott beszámolót az MKT tevékenységéről és a megyei szervezet munkájáról. Ezt követően a Megyei Önkormányzati Tanács elnöke, Kovács Csaba számolt be a testület munkájáról, majd Madaras Lázár képviselő tartott beszámolót a képviselői iroda mőködéséről. Sor került a helyhatósági választásokkal kapcsolatos határozattervezet bemutatására és megvitatására is.