1995. augusztus 9., szerda III. évfolyam, 592. szám

*** Az Ügyvezető Elnökség 1995. augusztus 8-án ülésezett Kolozsváron. A testület elemezte a tanügyi válsághelyzetből rá háruló feladatok megvalósításának, valamint a Strasbourgba készülő Ifjúsági Karaván az Anyanyelvő Oktatásért megszervezésének menetét, a szükséges gyakorlati teendőket, továbbá a Székelyudvarhelyen szeptember 2-ra tervezett tanügyi témájú polgári fórum előkészítésével kapcsolatos kérdéseket. A jelenlevők fontosnak ítélték meg, hogy – a tiltakozások mellett – az RMDSZ fordítson nagyobb figyelmet tájékoztatásában a most érvénybe lépő Tanügyi törvény szőkítő keretei ellenére is létező lehetőségekre, az anyanyelvi oktatás minőségének javítását és a hiányokat pótló, világi és egyházi önálló alternatív oktatási formák meghonosítását célzó törekvések megismertetésére.

A szociális segélyről szóló nemrég elfogadott törvénnyel kapcsolatban az ülés napirendjén szerepelt egy operatív módszer kidolgozása a szociális segély elnyeréséhez szükséges kérdőívek eljuttatására az RMDSZ-listán megválasztott polgármesterekhez, hogy azok minél hamarabb az igényjogosultak rendelkezésére állhassanak. Az Ügyvezető Elnökség úgy döntött, hogy a kérdéskör gondozására az Országos Önkormányzati Tanácsot kéri fel, ugyanakkor azzal a kéréssel fordul a hazai magyar nyelvő sajtóhoz, hogy a maga eszközeivel és mőfajaival hozza a lakosság tudomására a törvény által biztosított lehetőségeket.

A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Állásfoglalást juttatott el az Ügyvezető Elnökséghez a búzafelvásárlással kapcsolatos fejleményekről. Ebben hangsúlyozza, hogy az elmúlt tíz év legnagyobb búzatermése felkészületlenül érte a kormányt, a legújabb intézkedés, a felvásárlásra szánt összeg 200 milliárd lejes kiegészítése 1300 milliárdra a kínálat felét sem fedi, csupán a leszerződött 2,2 millió tonnára elég. Az ország gabonatartalékainak biztosítása érdekében a felvásárlásra szánt összeget meg kellett volna kétszerezni, és nem csak a Romcereal állami vállalatnak juttatni belőle, hanem a malom- és sütőipari vállalatok, valamint magánkereskedők hitelezésére is. Az RMGE állásfoglalása megállapítja, hogy ez az eljárás azoknak az intézkedéseknek a sorozatába illeszkedik, amelyek hátrányos helyzetbe hozzák a kistermelőket.

Az Ügyvezető Elnökség egyetért mindazokkal, akik a helyzet mielőbbi méltányos rendezését követelik, ezt elsősorban a kormány feladatának tekinti, ugyanakkor hangsúlyozza az RMDSZ elkötelezettségét a mezőgazdasági kistermelők érdekeinek védelmére.

*** Tegnapi tájékoztatónk utolsó híre – amely az RMDSZ Maros megyei szervezetének ügyvezető elnöksége által a helyi sajtóban közzétett és a Tanügyi törvénnyel kapcsolatos Maros megyei akciókra szólító Felhívásra vonatkozott – sajnálatos félreértésre adott alkalmat. Ennek eloszlatására közöljük, hogy a Maros megyei RMDSZ augusztus 7–15-e között győjti össze a Tanügyi törvény ellen tiltakozó egyéni leveleket, illetve a Maros megyei szervezet ügyvezető elnöksége (és nem az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége!) tiltakozásához csatlakozni kívánó személyek aláírásait.