1995. augusztus 4., péntek III. évfolyam, 589. szám

*** NYILATKOZAT

Az RMDSZ Ügyvezetô Elnöksége tiltakozik az Országos Audiovizuális Tanácsnak, a Román Televíziós Társaság magyar nyelvû mûsorát támadó nyilatkozata ellen, amely totalitarista, manipulatív szellemben fogalmazódott, s mint ilyen akadályozza a demokratikus, szabad véleménynyilvánítást, a plurális média meghonosítását.

Elemezve a Román Televíziós Társaság magyar nyelvû mûsorainak anyagait, egyértelmûen megállapítható közszolgálati jellege, abbeli törekvése, hogy az Alkotmány 31. szakasza értelmében biztosítsa – nemzetiségtôl függetlenül – valamennyi állampolgár jogát ahhoz, hogy hozzájuthasson a közérdekû információkhoz. Tapasztalataink szerint az adás anyagai nem tükrözik szolgaian egyetlen párt vagy szövetség véleményét, állásfoglalását, hanem a hiteles, tárgyilagos, pluralista tájékoztatás követelményének eleget téve adnak hírt, hírmagyarázatot mindazokról a jelenségekrôl, amelyek a Romániában elô állampolgárok sorsát érintik. A közszolgálatiság és igazság közé egyenlôségjel kívánkozna, s erre törekszik a Román Televíziós Társaság magyar nyelvû mûsora. Számos példát sorolhatnánk fel, hogy a mûsoranyagok az öntörvényû média, a hiteles tájékoztatás jegyében teret adnak a vélemények sokszínûségének és segítenek a nézônek a demokratikus értékrend kialakításában, ekképpen hozzájárulva a társadalom demokratizálásához.

Az Országos Audiovizuális Tanács vádoló nyilatkozata alkotmány- és törvényellenes. A testület, a Román TV Társaság elfogult irányítását kötelezô modellként értelmezve elveti a közszolgálatiság elvét, és a hivatalos politika szolgai szócsövévé kívánja degradálni a magyar szerkesztôséget is, mindezáltal súlyosan sértve az ország valós érdekeit, hiszen az európai integráció egyik alapfeltétele a szabad média megteremtése. Az Országos Audiovizuális Tanács ahelyett, hogy a 41/1995-ös törvény 8. paragrafusának betartása felett ôrködne, éppen a közszolgálati média autonómiáját és függetlenségét sértô gyakorlatot istápolja. A támadás arról is tanúskodik, hogy az Országos Audiovizuális Tanács felvállalja a Magyar Szerkesztôség elleni kampányhadjárat folytatását, amely a romániai magyar nemzeti közösség identitásának megôrzését és véleményének hiteles megszólaltatását szolgáló fórum megszüntetését célozza.

Tiltakozunk az ellen, hogy éppen a rendeltetése szerint a demokrácia és a jogállamiság szellemét óvó testület váljék a totalitarista manipuláció eszközévé.

Országunk elsôrendû közérdeke a demokratikus tájékoztatás megóvása.

1995. augusztus 1.

Az RMDSZ Ügyvezetô Elnöksége