1995. augusztus 31., csütörtök III. évfolyam, 608. szám

*** A korábbi megegyezés értelmében, augusztus 31-én, csütörtökön délben az EBESZ kisebbségi fôbiztosa, Max van der Stoel ismét találkozott az RMDSZ vezetôivel. A szövetség bukaresti székházában lezajlott csaknem kétórás megbeszélésen ezúttal Markó Béla szövetségi elnök mellett Verestóy Attila, az RMDSZ szenátusi csoportjának vezetôje, ügyvezetô alelnök és Asztalos Ferenc, a Képviselôház tanügyi bizottságának alelnöke, valamint Niculescu Antal és Vajda László, a szövetségi elnök politikai tanácsosai vettek részt.

Az EBESZ kisebbségi fôbiztosa beszámolt romániai tárgyalásainak tapasztalatairól. A holland diplomata az RMDSZ vezetôivel lezajlott hétfôi megbeszélése után találkozott Viorel Hrebenciuc kormányfôtitkárral, a Nemzeti Kisebbségi Tanács koordinátorával, Adrian Nãstaséval, a vezetô kormánypárt ügyvezetô elnökével, a Képviselôház Állandó Bizottságának elnökével, Teodor Melešcanu külügyminiszterrel, az Oktatásügyi és Igazságügyi Minisztérium vezetôivel, Traian Chebeleu elnöki szóvivôvel. Fogadta az EBESZ kisebbségi fôbiztosát, Nicolae Vãcãroiu kormányfô, valamint Ion Iliescu, Románia elnöke is.

A román hivatalosságokkal folytatott tárgyalásain szerzett tapasztalatairól szólva, a holland diplomata elmondta, hogy tárgyalópartnerei arról próbálták meggyôzni, hogy a Tanügyi törvény alkalmazása során a kormányzat rugalmasnak mutatkozik majd, és nem szûkíti a magyar anyanyelvû oktatás kereteit. Az európai normákkal kapcsolatosan elmondta, hogy azok valóban tág határok között értelmezhetôek, de az egyik alapvetô kritérium minden esetben az érintett közösség igényszintje kellene hogy legyen. Másrészt arról is meg van gyôzôdve, hogy az RMDSZ aggályainak van alapja, hiszen a törvény valóban visszalépést fog jelenteni a jelenlegi helyzethez képest is. Ezért rövidesen – néhány hónap múlva – ismét visszatér, megvizsgálni a törvény alkalmazásának eredményét, kihatásait az anyanyelvû oktatásra, illetve azt, hogy milyen a törvény fogadtatása a kisebbségek, jelesen a magyar nemzeti kisebbség soraiban.

Az RMDSZ képviselôi ismét elmondták a szövetség elvi és konkrét, gyakorlati kifogásait a törvénnyel kapcsolatban, hangsúlyozván, hogy nem bízhatunk egy rossz törvény kisebbségeket sújtó rendelkezéseinek ellensúlyozásában a törvény alkalmazása során, másrészt az elképzelést magát nem tartják elfogadhatónak.

Ugyanakkor az RMDSZ képviselôi rövid áttekintést adtak az EBESZ kisebbségügyi fôbiztosának a romániai magyarságot ért más jogsérelmekrôl is, beleértve olyan konkrét, mindmáig megoldatlan kérdéseket, mint a marosvásárhelyi Cseresznyés Pál esete.

*** 1995. augusztus 25-én Marosvásárhelyen ülésezett az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriuma a szaktestületek elnökeinek jelenlétében. Elemezték az alkuratóriumi rendszerre való áttérés egyéves tapasztalatait. Javaslatok hangzottak el a romániai nemzeti közösség önépítô stratégiáinak hatékonyabb végrehajtása érdekében; az elhangzottakat figyelembe véve, a testület elosztotta a szakágazatok között az 1995-ös év alapítványi tartalék alapjait. Az Alkuratórium megvitatta a Mûvelôdési, Oktatási, Önkormányzati Szaktestületek felterjesztéseit, ügyviteli kérdéseket oldott meg. Az Alkuratórium saját kérésére fölmentette ideiglenesen viselt tisztségébôl Kötô József titkárt, és kinevezte e funkcióba Somai Józsefet.

*** KÖZLEMÉNY

1995. augusztus 24-e és 28-a között a Kolozs Megyei Tanfelügyelôség öt tanfelügyelôje kivizsgálást folytatott a kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceumban. A Dumitru Marc vezette tanfelügyelô-csoport aziránt érdeklôdött, hogy az iskola titkárságán készült-e lista az udvarhelyi Polgári Fórumra utazó tanárokról. Nyilatkozatot kértek mindazoktól, akik az említett idôszakban az iskolában tartózkodtak. Bár a titkárság nem készített részvételi listákat a Fórumra utazni kívánó tanárokról, a tanfelügyelôség az 1995. augusztus 30-án kiadott rendeletében írásban elmarasztalja az iskola egyik igazgatóját és a titkárnôjét, és fegyelmi áthelyezéssel bünteti a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Kolozs megyei elnökét, Szôcs Juditot. Az intézkedést egy az Adevãrul de Cluj címû lapban megjelent újságcikk elôzte meg, amelynek szerzôje azzal vádolja az RMDSZ-t, hogy politikai akciókat szervez az iskolákban.

A szeptember 2-ra tervezett Polgári Fórum a szakmai és civil társadalmi szervezetek akciója, ezzel szemben az Adevãrul de Cluj újságírója és a megyei tanfelügyelôk politikai akcióként tüntetik fel, és törvénybe ütközô tevékenységként kezelik.

A kivizsgálás és a napokban elhangzott polgármesteri nyilatkozatok és ezeknek hangneme szerves részei annak a megfélemlítô akciósorozatnak, melynek célpontjai a Tanügyi törvény ellen tiltakozni kívánó pedagógusok, szülôk és tanulók.

Kolozsvár, 1995. augusztus 31.

Takács Csaba

az RMDSZ ügyvezetô elnöke