1995. augusztus 30., szerda III. évfolyam, 607. szám

*** Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezetô elnöke augusztus 29-én a hazai szórványban élô magyarság civil szervezeteit és egyházait összefogó Szórványtanács régiófelelôseivel tanácskozott. A megbeszélés célja a Szórványtanácsot irányító Szórványbizottság társelnökének megválasztása, valamint a teendôk fontossági sorrendjének és megvalósítási lehetôségeinek elemzése volt.

Az elsô napirendi pont keretében a jelenlevôk egyhangúlag Vetésy Lászlót választották meg a Szórványbizottság társelnökévé. A továbbiakban közös álláspontot alakítottak ki arról, hogy a legsürgetôbb teendôk a társadalmi és mûvelôdési központként szolgáló magyar házak létrehozása alapítványi segítséggel és a helyi erôforrások mozgósításával; az oktatás területén az iskolabuszok hálózatának fejlesztése, további kollégiumok létrehozása a szórványközpontokban, a vidéki szakképzetlen tanárok távoktatási formákban történô képzésének ösztönzése; az audiovizuális lehetôségek felmérése és felhasználása a magyar nyelvû helyi rádióadások, a Duna TV kábeles vételi lehetôségének fejlesztésére az anyanyelvápolás és a tájékoztatás érdekében; a szociális gondozás megszervezése.

*** Ugyancsak augusztus 29-én, kedden, Takács Csaba ügyvezetô elnök, dr. Csávossy György, a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének elnöke, az RMGE, valamint a Gazda Kft. képviselôi azokról a szervezési feladatokról tanácskoztak Kolozsváron, amelyek révén az RMGE és a Gazda Kft. hatékony begyûjtési és értékesítési szolgáltatásokat biztosíthat a magyar gazdáknak az ôszi munkálatok idején.