1995

1995. augusztus 29, kedd III. évfolyam, 606. szám

*** Augusztus 28-án, este az RMDSZ bukaresti székházában kezdte többnapos romániai látogatását Max van der Stoel, az EBESZ kisebbségügyi fôbiztosa. A holland diplomatát Markó Béla szövetségi elnök fogadta. A kétórás megbeszélésen részt vett Takács Csaba ügyvezetô elnök, Verestóy Attila, az RMDSZ szenátusi frakciójának elnöke, ügyvezetô alelnök, Frunda György szenátor, az RMDSZ Európa Tanács-i képviselôje, Asztalos Ferenc, a Képviselôház tanügyi bizottságának alelnöke, Niculescu Antal, a szövetségi elnök politikai tanácsosa.

Az EBESZ kisebbségügyi fôbiztosa különösen az új Tanügyi törvénynek a nemzeti kisebbségekre vonatkozó fejezete várható hatásai felôl érdeklôdött behatóan, és részletekbe menô információkat kért az RMDSZ által kifogásolt rendelkezésekrôl, azok várható következményeirôl, az RMDSZ elképzeléseirôl e hatások elhárítására, a kisebbségi oktatás helyzetének megoldására vonatkozóan. Kérdéseibôl kiérzôdött egyrészt, hogy alaposan felkészült a témában, másrészt hogy az EBESZ fôbiztosa aggasztónak ítéli meg a törvénynek a romániai nemzeti kisebbségek soraiban, elsôsorban a magyar nemzeti közösség soraiban kiváltott elégedetlenséget, a törvény feszültségkeltô hatását, és küldetésének megfelelôen a helyzet megoldásának módozatai érdeklik.

Az RMDSZ képviselôi az általános romániai politikai helyzet elemzésén túl részletesen, pontról pontra kifejtették az új tanügyi törvény, kisebbségeket sújtó, jogsértô és jogfosztó rendelkezéseit. Az EBESZ kisebbségügyi fôbiztosa, munkamódszeréhez híven, ezúttal sem mondott véleményt a kérdésrôl, de megállapodás született arról, hogy miután az össszes romániai kormányzati és parlamenti szervekkel, más kisebbségi szervezetek képviselôivel konzultált, csütörtökön, augusztus 31-én ismét találkozik és megbeszélést folytat az RMDSZ vezetôivel.

*** 1995. augusztus 29-én, kedden, Markó Béla szövetségi elnök bukaresti hivatalában fogadta Ragnar Ängebyt, Svédország romániai nagykövetét. A svéd diplomata kérésére létrejött találkozón jelen volt Niculescu Antal, a SZEH politikai tanácsosa.

Az erdélyi körútjáról nemrég visszatért nagykövet az Erdélyben élô nemzeti kisebbségek, elsôsorban a magyar kisebbség képviselôivel folytatott megbeszéléseirôl számolt be Markó Bélának. A találkozó során nyílt légkörû eszmecsere folyt az erdélyi kisebbségek helyzetérôl, ezen belül pedig a Tanügyi törvénynek a kisebbségekre gyakorolt hatásáról, az RMDSZ e kérdésben képviselt álláspontjáról.

*** Megváltozott a Képviselôház RMDSZ-titkári irodájának a telefonszáma; az új hívószám: 01/3238426.

*** A romániai Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) a következô Nyílt levéllel fordul a romániai magyar középiskolásokhoz:

Kedves barátunk!

A romániai Magyar Ifjúsági Tanács fordul Hozzád és sorstársaidhoz e levéllel, amelynek célja az új Tanügyi törvény anyanyelvû oktatásunkat sújtó rendelkezéseinek ismertetése.

A Tanügyi törvény nagy veszélyt rejt magában. Célja a kisebbségek többségbe való beolvasztása. Olyan folyamatnak a része ez, amely megpróbálja lehetetlenné tenni megmaradásunkat, itthon, a szülôföldünkön.