1995. augusztus 28., hétfő III. évfolyam, 605. szám

*** KÖZLEMÉNY

1995. augusztus 25-én ülésezett Marosvásárhelyen az RMDSZ Operatív Tanácsa. A testület megvitatta az SZKT által létrehozott tanügyi válságkezelô bizottság augusztus 2-i gyûlésén elôterjesztett javaslatokat.

Az Operatív Tanács megállapítja, hogy az 1995. július 18-i ülés óta eltelt idôszakban a tanügyi válságkezlô bizottság, a Szövetségi Elnöki Hivatal és az Ügyvezetô Elnökség eleget tett az akkori határozatoknak.

Az Operatív Tanács elhatározza:

1. Tekintetbe véve a romániai Alkotmánybíróság döntését, megbízza az RMDSZ parlamenti csoportját, hogy beadványban kérje a Szenátus Állandó Bizottságától a lakossági törvénykezdeményezés mielôbbi napirendre tûzését.

2. Az RMDSZ felkéri az 1994 szeptemberi törvénykezdeményezés aláíróit, hogy továbbra is levélben forduljanak a Szenátus elnökéhez, kérve a lakossági kezdeményezés vitájának megkezdését.

3. Az Operatív Tanács javasolja, hogy a székelyudvarhelyi Polgári Fórum tiltakozását egy Kiáltványban fogalmazza meg. A nagygyûlésen jelen lesznek az egyházak vezetôi, az RMDSZ tisztségviselôi, a Szövetségi Képviselôk Tanácsa, a Szövetségi Egyeztetô Tanács, az Ügyvezetô Elnökség, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Bolyai Társaság, a Magyar Ifjúsági Tanács és más civil társadalmi szervezetek képviselôi. Az Operatív Tanács felkéri az RMDSZ területi szervezeteit, hogy mindannyian küldjék el képviselôiket a székelyudvarhelyi rendezvényre.

4. Az Operatív Tanács felszólítja a helyi és területi RMDSZ-szervezeteket, hogy a szeptember 8-i vagy késôbbi tiltakozó rendezvényeken vitassák meg a pedagógusokkal, a szülôkkel, illetve a civil társadalmi szervezetek képviselôivel a Székelyudvarhelyi Kiáltvány szellemében a további cselekvési programot is.

Ugyancsak szeptember 8-án indul Kolozsvárról az Ifjúsági Karaván az Anyanyelvû Oktatásért Strasbourgba.

5. Az Operatív Tanács javasolja az Országos Önkormányzati Tanács ülésének összehívását szeptember 16-ra.

6. Az RMDSZ támogatja a romániai magyar egyházak kezdeményezését a szeptember 17-i templomi iskolavasárnap megrendezésére.

7. Az Operatív Tanács javasolja, hogy a magyar anyanyelvû oktatásért, az új törvény által teremtett helyzet elleni tiltakozás jeleként az iskolakezdés napján a diákok viseljenek fehér karszalagot.

8. Tekintettel az elôzô idôszak rendezvényeire, az Operatív Tanács a Szövetségi Képviselôk Tanácsa ülését szeptember 23–24-re halasztotta, valamint kitûzte a Szövetségi Egyeztetô Tanács ülését szeptember 30-ra.

9. Az Operatív Tanács fölhívja a helyi és területi szervezetek figyelmét, hogy szeptemberben mindenütt kezdjék meg az elôkészületeket a helyhatósági választási kampányra.

Marosvásárhely, 1995. augusztus 25.

*** 1995. augusztus 26-án, szombaton, került sor Kézdivásárhelyen az augusztus elsejétôl a 95 MHz-es frekvencián próbaadásokat sugárzó SICULUS Rádió avató ünnepségére. Az ökumenikus istentisztelet keretében zajlott ünnepségen – amelyrôl élô adást sugárzott a rádió a református templomból – a politikai élet több személyisége is részt vett: Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezetô elnök, Madaras Lázár Brassó megyei képviselô, a SICULUS Rádió életre hívója, Márton Árpád Kovászna megyei képviselô, Orbán Árpád, a Kovászna Megyei Tanács elnöke, Szôts Csaba, Kézdivásárhely polgármestere, Albert Álmos, Sepsiszentgyörgy polgármestere, Ion Ghiše, a 93-as Liberális Párt és Vasile Bran, a Demokrata Párt képviselôje.

A SICULUS Rádió, amely a Cenk Rádió és Televízió Alapítvány és a brassói Cenk Rádió magyar szerkesztôsége anyagi és szellemi támogatásával indult, Felsôháromszék helyi közösségi rádióadójává kíván válni. Ugyanakkor gazdasági tevékenységet is kell vállalnia, ugyanis az adó és a szerkesztôség költségeit a majdani szerkesztôségnek kell elôteremtenie. Az új munkaközösség kialakításáig az adásokat, mint eddig is, a brassói ötfôs szerkesztôség fogja gondozni.

*** A Kelemen Lajos Mûemlékvédô Társaság az RMDSZ Mûvelôdés- és Egyházügyi Fôosztálya, a Romániai Magyar Pen-Klub és a Barabás Miklós Céh közremûködésével a világ nyolc országa (Anglia, Kanada, Izrael, Egyesült Államok, Svédország, Románia, Ukrajna, Magyarország) mûvelôdési és mûvészeti életének több mint 2000 személyisége aláírásával megtámogatott levelet intézett a Román Nemzeti ICOMOS Bizottsághoz, Roland Silvához, az ICOMOS elnökéhez Sri Lankába és Jean Louis Luxenhez, az ICOMOS fôtitkárához Belgiumba, amelyben kéri a kolozsvári Fôtér együttesének (az épületek, a Szent Mihály templom és a Mátyás szobor) világörökséggé nyilvánítását. A levél meghívja a szaktestület vezetôit, hogy látogassanak Kolozsvárra, helyszíni kivizsgálásra. A kezdeményezés hozzájárulhat nemzeti értékeink védelméhez.