1995. augusztus 25., péntek III. évfolyam, 604. szám

*** A napokban operatív tanácskozást tartott az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezete. A tanácskozásnak egyetlen napirendi pontja volt: a Tanügyi törvény kapcsán kialakult helyzet, az új törvény kihatása az anyanyelvû oktatásra.

A résztvevôk megbeszélték a beérkezett tiltakozó levelek tartalmát és a tiltakozó akciók egyéb módozatairól tanácskoztak. A megyei szervezet vezetôsége megszervezte a tiltakozó levelek eljuttatását az illetékes szervekhez. Eddig több mint 100 levelet postáztak az Európa Tanácshoz, Románia elnökéhez és a Szenátus elnökéhez.

Döntés született arról, hogy szeptember 8-án Besztercén Fórumot szerveznek a Tanügyi törvény megvitatására. Hasonló akciókra kerül sor a megye más magyarlakta településein is.

*** A Nagybányai Római Katolikus és Református Nôegylet az Unitárius Nôk Országos Szövetsége múlt héten megjelent “Ne vigyétek román iskolába!” felhívásával egybehangzóan gyermekeink, nemzetünk jövôéért aggódva kéri az édesanyákat, nagymamákat és minden szülôt: biztosítsunk jövôt az utánunk következô itteni magyar nemzedéknek, támogassuk iskoláink magyar tagozatait. “Csak akkor bôvülhetnek a mostani szûk lehetôségek – hangzik a nagybányai nôegylet felhívása –, ha igény van rájuk. Minden magyar szülôtôl származó gyereknek joga van anyanyelvén tanulni! Tôletek függ, nôtestvéreink, édesanyák, nagymamák, hogy milyen iskolába íratjátok a gyerekeket! Ti döntitek el, hogy a mai gyerekek, felnôve, megôrzik-e nyelvüket, kultúránkat, nemzeti mivoltunkat!”

*** Marosvásárhelyen augusztus 25-én, pénteken 11 órától összeült az RMDSZ Operatív Tanácsa. A lapzártakor még tartó ülésen az anyanyelvû oktatás válságos helyzetével kapcsolatos tennivalókról, a tiltakozás lehetséges formáinak meghatározásáról folyik tanácskozás. A döntések ismertetésére következô tájékoztatónkban visszatérünk.