1995. augusztus 2., szerda III. évfolyam, 587. szám

*** Az Ügyvezető Elnökség 1995. augusztus 1-én tartott ülésén a testület elemezte a megalakulása óta eltelt egy hónap tevékenységét, majd beszámolót hallgatott meg a július 22-én Sepsiszentgyörgyön tartott gazdasági tanácskozásról, és ennek alapján megfogalmazta az RMDSZ gazdasági programja kidolgozásának ütemtervét.

Az önkormányzatokért és területi szervezetekért felelős alelnök beszámolt a területi elnökökkel július 23-án tartott tanácskozásról.

A Tanügyi Válságkezelô Bizottság másnapi, augusztus 2-i győlésének előkészítéseként a jelenlevők áttekintették a tanügyi helyzettel kapcsolatban az Ügyvezető Elnökségre háruló feladatok megvalósításának menetét.

Az Ügyvezető Elnökség elfogadta a szeptemberi SZKT-ülés napirendjén szereplő témák kidolgozásának naptári tervét, és kijelölte az SZKT szakbizottságainak átadandó dokumentumok kidolgozásáért felelős személyeket.

A továbbiakban a testület állást foglalt az Országos Audiovizuális Tanácsnak az RTV magyar nyelvő adását igazságtalanul támadó közleménye ellen.

Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége megelégedéssel vette tudomásul, hogy – az előzetes tervekkel ellentétben – augusztus 1-től nem csökkentik a Kossuth Rádió adójának teljesítményét, megőrizve annak korábbi hatósugarát.

*** 1995. augusztus 1-én, Niculescu Antal, a szövetségi elnök politikai tanácsosa találkozott a bukaresti székházban Carl W. Ekkel, az Egyesült Államok Kongresszusi Kutatóintézetének nemzetközi kapcsolatokkal megbízott szakértőjével. Az amerikai vendég kérésére létrejött találkozón aktuálpolitikai kérdésekről, az RMDSZ időszerő törekvéseiről, az új romániai Tanügyi törvényről folyt beszélgetés.

*** Szerdán, augusztus 2-án, Kolozsváron tanácskozott az RMDSZ Tanügyi Válságkezelô Bizottsága. A tanácskozás lapzártakor még tartott, az azon hozott döntésekre következő számunkban visszatérünk.