1995. augusztus 1., kedd III. évfolyam, 586. szám

*** Július 28-án ülést tartott az RMDSZ Gyergyószék területi Szervezetének Képviselôi Tanácsa. A gyergyószéki TKT gazdag napirendjén szerepelt Borsos Géza beszámolója a július 22-i sepsiszentgyörgyi gazdasági tanácskozásról, amelynek során elhangzott, hogy bár az erdélyi magyarság 60%-a falun él, az RMDSZ mindeddig nem foglalkozott kellôképpen a falu problémáival. Borsos Géza kiemelte, mennyire fontos lenne mezôgazdasági és falupolitikai fôosztály létrehozása az Ügyvezetô Elnökség keretén belül. Erre vonatkozó javaslatát, amely a legutóbbi SZKT-n az ÜE és az RMGE részérôl ellenállásba ütközött, a gyergyói TKT résztvevôi támogatták.

A TKT megtárgyalta az 1996 februárjában sorra kerülô helyhatósági választások elôkészületeit. Ezeket már szeptemberben el kell kezdeni, a jelöléseket pedig házról házra járó közvéleménykutatásnak kell megelôznie.

Ugyancsak szó esett a Tanügyi törvény elleni tiltakozás formáiról, és fölvetôdött a kérdés, mennyire lehet hatásos a tiltakozó levelek elküldése a Szenátus elnökéhez, akkor amikor a hatalom képviselôi az RMDSZ törvénykezdeményezését támogató csaknem félmillió aláírást sem vették figyelembe. Hangsúlyozták, hogy a tömbmagyarságban a tiltakozás elképzelhetetlen a tanerôk nélkül, és elsôként az RMPSZ kell hogy tiltakozzon.

*** Az 1995-ös Szegedi Nyári Egyetem résztvevôi – magyar értelmiségiek – július 28-án Nyilatkozatot adtak közre, amelyben szolidaritásukat fejezik ki a kárpát-medencei, az anyaország határain túl élô magyarsággal, mindazokkal, akiket az elnemzetlenítô, beolvasztó politika újabb súlyos támadása fenyeget az iskolarendszer, a magyar nyelv oktatása és használata, a kisebbségi magyar kultúra terén. A Szlovákiában és Romániában hozott legújabb tanügyi és nyelvtörvények a már eddig is háttérbe szorított magyar nyelv és nyelviség teljes elsorvasztására irányulnak – hangsúlyozza a Nyilatkozat, amely elítéli az állapolitika rangjára emelt magyarnyelv-ellenességet és nyelvi és nyelvhasználati demokráciát követel a Kárpát-medencében.