1995

1995. augusztus 16., szerda III. évfolyam, 597. szám

*** Az egyetemes magyarság jeles ünnepére készül a Maros megyei Hármasfalu (Csókfalva, Székelyszentistván, Ákosfalva) székely közössége: augusztus 20-án, államalapító szent királyunk ünnepén, Szent Istvánra emlékezik. A székelyszentistváni református templomban Bustya Dezsô, az Erdélyi Református Egyházkerület lelkésze hirdet igét. Köszöntô beszédet mond Markó Béla, az RMDSZ szövetségi elnöke, majd dr. Szabó András, a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának elnöke Szent István jogalkotása címmel tart elôadást. Délben megnyitják Kusztos Endre festômûvész tárlatát a székelyszentistváni Udvari-Házban, ahol Kötô József, az EMKE fôjegyzôje, mûvelôdés- és egyházügyi alelnök mond megnyitó beszédet. Fellép a marosvásárhelyi „Musica humana” kórus Csíki Csaba vezényletével, valamint a „Szilveszterek” kamarakórusa. A délutáni órákban Fülöp G. Dénes, a marosvásárhelyi Vártemplom papja tart istentiszteletet, majd dr. Gálffy Zoltán, a Protestáns Teológiai Intézet professzora Szent István emlékezete címmel tart elôadást. A rendezvénysorozat Dévai Nagy Kamilla elôadómûvész mûsorával zárul.

Hasonló megemlékezésre, ünnepi rendezvénysorozatra kerül sor augusztus 20-án Erdély más településein is, így többek között Székelyszentkirályon (Hargita megye), Szatmárnémetiben és Nagykárolyban.

*** Megkezdte a Tanügyi törvény elleni tiltakozást támogató aláírásgyûjtést a Maros megyei RMDSZ. Augusztus 10-én a 9. körzet utcafelelôsei a megyei székházban tartottak megbeszélést, s ez alkalommal az utcafelelôsök átvették a megyei Ügyvezetô Elnökség tiltakozását támogató aláírási íveket.

*** Vasárnap, augusztus 13-án, a Dicsô kerülethez tartozó Szászcsáváson egésznapos ünnepi rendezvényre került sor a református templom fennállásának 160. évfordulója alkalmából. Az ünnepi istentiszteleten dr. Csiha Kálmán, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét.

Az RMDSZ Maros megyei szervezete részérôl meghívottként jelen voltak Zonda Attila megyei elnök, Kerekes Károly képviselô, Pokorny László TKT-alelnök. Ünnepi beszédt mondott dr. Mártha Ivor, az Erdélyi Református Egyházkerület fôgondnoka, Kakassy István, Küküllômente Egyházkerület esperese, Zonda Attila megyei RMDSZ-elnök.

Ugyanakkor ünnepelték a híres szászcsávási egyházi kórus fennállásának 158. évfordulóját, mely alkalomból a mûvelôdési otthonban kiállítás nyílt a kórus történetének dokumentumaiból.