1995

1995. augusztus 15., kedd III. évfolyam, 596. szám

*** A Kolozsváron tartózkodó svéd nagykövet, Ragnar Angeby kedden, augusztus 15-én látogatást tett az RMDSZ Kolozs megyei szervezeténél. A találkozón a megyei szervezet részérôl jelen volt Molnos Lajos elnök, városi tanácsos, Pálffy Zoltán ügyvezetô titkár, Buchwald Péter szenátor, Eckstein-Kovács Péter és Mikó Lôrinc városi tanácsosok. A közel kétórás megbeszélésen szóba kerültek a Romániában élô nemzeti kisebbségek helyzete, különös tekintettel a magyar nemzeti közösségre, a kolozsvári „sajátos állapotok”, az ország gazdasági-társadalmi jelene. Az RMDSZ képviselôi hangsúlyozottan kitértek a nemzeti közösségünket sújtó új Tanügyi törvény diszkriminatív, magyarellenes voltára, valamint azokra az akciókra, amelyeket tiltakozásképpen az RMDSZ az elkövetkezô idôszakban szervez.

A svéd diplomata részletesen beszámolt egyrészt a Svédországban élô nemzetiségek, másrészt a Finnországban élô svéd nemzeti kisebbség helyzetérôl, amelyet modellértékûnek nevezett.

*** Érzékeny veszteség érte a brassói és a romániai magyar közéletet: augusztus 12-én, hosszas betegség után elhunyt Fazakas Miklós volt RMDSZ-szenátor, az Alkotmánybíróság volt tagja. A romániai magyarság ügyét rendkívüli szakmai tudással, példás szerénységgel és odaadással szolgáló kiváló jogászt augusztus 14-én nagy részvéttel temették el a kézdivásárhelyi református temetôben. A temetésen részt vettek az Erdélyi Unitárius Egyház vezetôi, a brassói történelmi magyar egyházak vezetôi, az RMDSZ parlamenti frakcióinak képviselôi. A sírnál Hajdú Gábor szenátor, egykori pályatárs mondott búcsúbeszédet, majd Mina László megyei RMDSZ-elnök, Markó Béla szenátor, szövetségi elnök részvétlevelét olvasta fel.