1995. április 28., péntek III. évfolyam, 521. szám

*** Az Ügyvezető Elnökség 1995. április 27-én tartott tanácskozásán a Szövetségi Egyeztető Tanács április 28-ra összehívott ülésének és a Szövetségi Képviselők Tanácsa május 5–6-án tartandó ülésének előkészítésével, valamint a Kongresszus előkészítésével kapcsolatos kérdéseket vitatták meg.
Az Ügyvezető Elnökség tudomásul vette az RMDSZ IV. Kongresszusán sorra kerülő elnökválasztásra beérkezett jelöléseket: Markó Bélát a Maros megyei szervezet és a Nagybánya területi szervezet, Borbély Imrét a Gyergyó területi szervezet, Kónya-Hamar Sándort a Reform Tömörülés platform, Tőkés Lászlót pedig a Temes megyei szervezet javasolta.
A tanácskozás résztvevői áttekintették a kongresszus tervezett forgatókönyvét, ajánlást fogadtak el a kongresszusi gyűlésvezető elnökség kijelölésének módozatáról, és folytatták a kongresszusi dokumentumok előkészítésének munkáját.
A tanácskozás napirendjén szerepelt a szerdán, május 3-án Bukarestben sorra kerülő RMDSZ-SZDRP (PDSR) megbeszélés is.
Az ügyvezető elnök beszámolt a Kovács László magyar külügyminiszterrel április 24-én Budapesten folytatott megbeszélésről, amelyen Markó Béla szövetségi elnökkel együtt vett részt, valamint az április 25-i székelyudvarhelyi tanácskozásról a székhez tartozó helyi vezetőkkel. Ezen a tanácskozáson döntés született arról, hogy május 14-ig megtörténik a tisztújítás azokban a körzeti szervezetekben, ahol ez még nem zajlott le, május 14-én pedig az udvarhelyszéki szervezetben lesz tisztújító közgyűlés, amelyen véglegesítik a kongresszusi küldöttek listáját is.

*** Ezen a héten két fontos törvénytervezet kimunkálásához járult hozzá jelentős mértékben az RMDSZ képviselőházi frakciója.
Április 25-én, az RMDSZ-képviselők kezdeményezésére a Képviselőház napirendre tűzte a helyi adókat és illetékeket szabályozó 1994/27-es Törvény módosítását. A törvény több cikkelyében olyan magas adókat állapított meg, amelyek főleg a kis- és középvállalkozókat sújtották, és fékezték a privatizációs folyamatot.
A most elfogadott módosító javaslat szerint “A tanácsok lecsökkenthetik az adókat és illetékeket, valamint lecsökenthetik vagy elengedhetik a ki nem fizetett adókért és illetékekért felszámított késedelmi kamatot”. Ez az új előírás lehetőséget ad a helyi tanácsoknak, hogy az illető cégek tevékenységének függvényében állapítsák meg az adók és illetékek nagyságát. A törvénytervezetet természetesen a Szenátusnak is jóvá kell hagynia.
Elek Barna Maros megyei képviselő az RMDSZ-frakció nevében az állami tulajdonba jutott lakások jogi helyzetét szabályozó törvénytervezet 12. cikkelyéhez nyújtott be módosító javaslatot, amit a Képviselőház szerdán, április 26-án elfogadott. Eszerint “az 1945. március 6-a után az állam vagy más jogi személyek tulajdonába került ingatlanok lebontásából származó telkeket, amelyek 1989. december 22-ig az állam vagy más jogi személyek tulajdonában voltak, visszaszolgáltatják volt tulajdonosaiknak, vagy adott esetben azok törvényes örököseinek”.

*** Élénk, sokrétű tevékenység zajlott ezen a héten is az RMDSZ Maros megyei szervezetében.
Még a múlt hét végén, április 22-én, a megyei szervezet Ügyvezető Elnöksége által szervezett “Szomszédolás” program keretében Dicsőszentmártonban került sor találkozóra Zonda Attila megyei elnök, Bulyovszky Loránd ügyvezető elnök, Szabó György Pál megyei EMKE-elnök, Lokodi Edit megyei tanácsos, valamint a marosvásárhelyi RMDSZ-körzetek és a vidéki RMDSZ-kerületek elnökei, tisztségviselői részvételével. A dicsőszentmártoni szervezet képviseletében részt vettek a találkozón dr. Kakassy Sándor elnök, Szakács György iskolaigazgató, kulturális alelnök, a Sipos Domokos Művelődési Egyesület elnöke, Incze Csaba politikai alelnök, Papp Imre tanár, oktatási alelnök és a dicsői választmány számos tagja.
Szerdán, április 26-án Zonda Attila megyei elnök és Bulyovszky Loránd ügyvezető elnök a Maros megyei RMDSZ székházában a megyei ifjúsági szervezetek vezetőivel tartottak megbeszélést a Maros megyei MIT megalakításával kapcsolatban. A megyei Magyar Ifjúsági Tanács feladata az ifjúsági szervezetek összehangolása, a fiatalság sajátos problémáinak felmérése lenne. Hangsúlyozták, hogy az RMDSZ nem irányítani szeretné a MIT munkáját, hanem kölcsönös együttműködést ajánlana fel neki. Megegyezés született arról, hogy a május 3-án sorra kerülő újabb találkozóra elkészítik a Tanács működésére és feladataira vonatkozó konkrét javaslatokat, s egyben megalakítják a Tanácsot.
Csütörtökön, április 27-én, az RMDSZ Klub meghívottja Szalkay József, a román-magyar közös vállalkozásban indított Páter Hitelbank Rt. vezérigazgatója volt, vendégeivel, Kazatsay Ödön vállalkozóval és Kanyaró Attila testnevelő tanárral, az ASA volt válogatott labdarúgójával együtt. A Páter Hitelbank Rt. több mint hároméves történetének ismertetése után a tervekről is szó esett, különösen a mezőgazdasági, kereskedelmi tevékenység és a termelő kisvállalkozók támogatását célzó elképzelésekről, a tervezett forintkonverzióról, azaz a kölcsönös pénzügyletek forintban és lejben történő elszámolásáról. A rendezvényen főleg vállalkozók és pénzügyi szakemberek vettek részt, így magas szintű szakmai megbeszélés zajlott. Bejelentették, hogy a Páter Hitelbank Rt. előreláthatólag 1996. január 1-vel kezdi meg szolgáltatásait, bukaresti és marosvásárhelyi székhellyel.