1995. április 25., kedd III. évfolyam, 518. szám

*** 1995. április 20-án, az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége megtartotta rendes heti ülését Kolozsváron.
A testület vitát folytatott és határozott a IV. Kongresszus naptári tervébe illeszkedően az 1995. május 6–7-i SZKT előkészítését célzó feladatokról, valamint a szövetségre vonatkozó időszerű szervezési kérdésekről.
Áttekintették a kongresszusi jelölések listáját, és megállapították, hogy nem érkezett be mindenhonnan a jelölést igazoló jegyzőkönyvi kivonat. Az ÜE foglalkozott az udvarhelyszéki szervezet jelöltlistájának a kérdésével. A testület javasolja a Szövetségi Szabályzatfelügyelő Bizottságnak, hogy bírálja el a Székelyudvarhely Városi Szervezet választmánya által az Ügyvezető Elnökséghez eljuttatott óvás jogosságát.
Az ügyvezető elnök és a politikai ügyvezető alelnök beszámolt az 1995. április 19-én a kormánykoalíció többségi pártjának vezetőivel Bukarestben folytatott megbeszélésről.
A testület áttekintette a hétvége politikai és művelődési eseménynaptárát.
A helyi belső választások megszervezése kérdésében az ügyvezető elnök tanácskozásra hívja az Udvarhelyszéki RMDSZ-szervezet székhelyére a székhez tartozó helyi szervezetek vezetőit 1995. április 26-án 14.30 órára.

*** 1995. április 22-én, Sepsiszentgyörgyön RMDSZ – politika és pluralizmus címmel tanácskozásra került sor az Ügyvezető Elnökség Politikai Főosztálya és a Polgármesteri Hivatal szervezésében. A tanácskozáson részt vettek az Ügyvezető Elnökség részéről Takács Csaba és Magyari Nándor László, továbbá Albert Álmos, Sepsiszentgyörgy polgármestere, valamint meghívottként az RMDSZ-platformok és társult pártok képviselői, önkormányzati tisztségviselők.
Vitaindító előadást tartottak Bodó Barna ügyvezető politikai alelnök és Bakk Miklós, a Politikai Főosztály szakértője.
A szakmai jellegő tanácskozáson a résztvevők kifejtették nézeteiket az RMDSZ-en belül megnyilvánuló politikai erővonalakkal és hatásukkal kapcsolatban.

*** 1995. április 22-én, Kolozsváron megalakult a romániai Magyar Ifjúsági Tanács. Alapító tagjai az Állampolgár Menedzser Egylet, az Ifjúsági Keresztyén Egyesület, a MISZSZ, az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, az Országos Magyar Diákszövetség, és a Romániai Magyar Középiskolások Országos Szövetsége. Megfigyelőként részt vett a Romániai Magyar Cserkészszövetség és a Romániai Magyar Diákújságírók Szövetsége. Meghívottként jelen volt Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök és Molnos Lajos, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke.
A Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) a romániai magyar ifjúság érdekegyeztető és képviseleti fóruma. Célja a romániai magyar ifjúság érdekvédelme és országos képviselete, valamint intézményes jogainak érvényesítése. Globális ifjúságpolitikai kérdésekben (oktatás, szociálpolitika, művelődés, gazdaság stb.) a tanács egységes álláspont kialakítására törekszik, felvállalva ugyanakkor az egyes tagszervezetek a többiével ellentétben nem álló érdekének képviseletét is. A MIT állandó kapcsolatot szándékszik fenntartani a romániai ifjúsági szférával, a román kormánnyal, az ifjúságot támogató intézményekkel, hivatalokkal, a helyi és területi adminisztrációval, a nemzetközi ifjúsági kultúrákkal, valamint az európai nemzeti kisebbségek tanácsaival és érdekvédelmi szövetségeivel.
A MIT feladatának tartja a romániai magyar ifjúságnak globálisan juttatott pénzügyi támogatás (szakminisztérium, alapítványi szféra) lebontását és szétosztását, felkérés esetén az ifjúsági szervezetek pénzének kezelését is.
A résztvevők elhatározták, hogy a MIT első küldöttközgyűlésére 1995. június 24–25-én kerül sor Székelyudvarhelyen. A fontosabb napirendi pontok a következők lesznek: a statútum elfogadása, tisztségválasztás és MIT-stratégiák.