1995. április 20., csütörtök III. évfolyam, 516. szám

*** KÖZLEMÉNY

1995. április 28-ra, reggel 10 órára Kolozsvárra összehívom a Szövetségi Egyeztető Tanács ülését.
A SZET Állandó Bizottságának napirendi javaslata:
1. Az Egyeztető Tanácsnak és a Képviselők Tanácsának kapcsolata;
2. Az Egyeztető Tanács szakbizottságainak rövid ismertetője a szakterületekre vonatkozó alapkérdésekről;
3. A IV. Kongresszus dokumentum-tervezeteinek véleményezése és ezekkel kapcsolatos javaslattétel.
A kongresszusi dokumentum-tervezeteket az Ügyvezető Elnökség időben eljuttatja a SZET tagjainak.

Bukarest, 1995. április 20.

Markó Béla
szövetségi elnök

*** Április 20-án, csütörtökön, megtartotta szokásos kéthetenkénti sajtóértekezletét az RMDSZ vezetése, amelyen Markó Béla szövetségi elnök mellett ezúttal Verestóy Attila, a szenátusi frakció vezetője, ügyvezető alelnök, Borbély László, a Képviselőház titkára és Székely Ervin képviselő vett részt.
Markó Béla röviden áttekintette az elmúlt két hét fontosabb politikai eseményeit, különös tekintettel az MSZP Csintalan Sándor vezette küldöttségének múlt heti erdélyi látogatására, az SZDSZ-delegációval létrejött találkozóra, valamint az RMDSZ és a kormánypárt (SZDRP) vezetőinek tegnapi találkozójára. Markó Béla kiemelte, hogy a magyarországi parlamenti pártokkal való folyamatos kapcsolattartást fontosnak, a látogatásokat szükségesnek tartja az RMDSZ, hiszen e pártok ilymódon kaphatnak közvetlen, személyes tapasztalatból származó objektív információkat a romániai magyarság helyzetéről, törekvéseiről. Hasonlóképpen fontosnak nevezte szövetségünk képviselőinek az SZDRP vezetőivel létrejött első (Atlanta utáni) találkozóját, amelyen a megvitatásra-rendezésre váró problémák felleltározásán kívül a felek megegyeztek abban, hogy két hét múlva immár konkrét kérdést, az Tanügyi törvénytervezet 12., a nemzetiségek nyelvén folyó oktatást szabályozó fejezetét vizsgálják meg, és természetesen az RMDSZ tavaly szeptemberében előterjesztett és félmillió aláírással alátámasztott törvénytervezetéről is szó esik majd. Markó Béla bejelentette, hogy a kormánypárt május 28-ra tervezett, az autonómia kérdéskörével kapcsolatos kerekasztalára az RMDSZ is meghívást kapott, amelynek természetesen eleget tesz.
Ezt követően Székely Ervin az Államosított ingatlanokról szóló törvénytervezettel kapcsolatos RMDSZ-álláspontot világította meg, jelesen, hogy miért nem fogja megszavazni ezt a teljesen elfogadhatatlan törvényt, a jelenlévők derültségére Hasek híres Svejkjéből vett példával támasztva alá a törvénytervezet tarthatatlanságát: a derék katona nem lopott ugyan kutyát, de tudta, hogy lopott kutyát árul…
Borbély László az Európai Unió Parlamentje és a Román Parlament között létrejött parlamenti vegyesbizottság alakuló üléséről számolt be, kiemelve azt, hogy az ülésről kiadott zárónyilatkozat és ajánláscsomag az RMDSZ kérésére külön kitér a nemzeti kisebbségek védelmének fontosságára.
Kérdésekre adott válaszaiban a szövetségi elnök ismét megerősítette, hogy az RMDSZ a romániai magyarság szempontjából fontosnak tartja és támogatja a román-magyar szerződés aláírását, majd kifejtette, hogy a kormánypárttal létrejött találkozó kölcsönös kezdeményezés eredménye, ezen az RMDSZ visszatérése a Nemzeti Kisebbségi Tanácsba szóba sem került, a következő találkozók azonban már a konkrét kérdésekben mindkét részről óhajtott elmozdulásra is reményt adnak, és ezen mérhető majd le a hasonló találkozók értelme, de a kapcsolattartásra mindenképpen szükség van. Hozzátette, hogy ezeket a kontaktusokat az SZKT marosvásárhelyi, majd csíkszeredai ülése is külön nyilatkozatban szorgalmazta.
A sajtóértekezlet végén Markó Béla az ortodox húsvét alkalmából kellemes ünnepeket kívánt a román sajtó munkatársainak.

*** Április 19-én és 20-án tartotta alakuló ülését az Európai Unió Parlamentje és a Román Parlament között létrejött parlamenti vegyesbizottság, amely Románia EU-hoz való társulási szerződésének érvénybe lépése után hivatott biztosítani a romániai törvénykezés és jogrend összehangolását az Európai Unió tagországaiban érvényben lévő törvénykezéssel és jogi normákkal. Az RMDSZ-t ezen az alakuló ülésen Borbély László, a román parlamenti küldöttség tagja képviselte.
Az RMDSZ javaslatára az ülésről kiadott zárónyilatkozat és ajánláscsomag külön kitér a nemzeti kisebbségek védelmének fontosságára az érvényben lévő nemzetközi dokumentumok alapján.