1995. április 19., szerda III. évfolyam, 515. szám

*** 1995. április 18-án, Markó Béla szövetségi elnök és Takács Csaba ügyvezető elnök az RMDSZ bukaresti székházában fogadták a Szabad Demokraták Szövetségének Eörsi Mátyás, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke által vezetett küldöttségét, amelynek tagjai voltak Bretter Zoltán országyűlési képviselő és Mátrai Juliánna, az SZDSZ Külügyi Tanácsának titkára. Ezt követően az SZDSZ delegációja találkozott az RMDSZ szenátusi és képviselőházi csoportjainak vezetőivel és több tagjával.
A találkozókon az SZDSZ-delegáció vezetője megerősítette a magyar kormány álláspontját a román-magyar alapszerződés kérdésében, kölcsönös tájékoztatásra került sor a romániai és magyarországi belpolitikai helyzetről, és megbeszélték a két szervezet közötti kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeit.
Jelen volt Rudas Ernő, a Magyar Köztársaság bukaresti nagykövete és a magyar nagykövetség több munkatársa.

*** 1995. április 19-én találkozóra került sor a Szociális Demokrácia Romániai Pártja és az RMDSZ képviselői között. A Képviselőház elnökének az irodájában a két fél közös kezdeményezésére létrejött találkozón a kormánypárt részéről jelen volt Oliviu Gherman pártelnök, Adrian Năstase ügyvezető elnök, Vasile Văcaru szenátusi frakcióvezető, Ioan Solcanu alelnök és Ovidiu őincai, az ügyvezető elnök politikai tanácsosa. Az RMDSZ-t Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Verestóy Attila, a szenátusi frakció vezetője, Bodó Barna ügyvezető politikai alelnök, Tokay György képviselő és Niculescu Antal, a szövetségi elnök politikai tanácsosa képviselték a találkozón.
Jelentőssé az tette a megbeszélést, hogy ez az első ilyen a két politikai szervezet között. Az RMDSZ és a kormánypárt között a kölcsönös tájékoztatás jegyében lezajlott találkozón általános politikai problémákról, illetve a magyar kisebbséget érintő kérdésekről esett szó. Az atlantai kerekasztal résztvevői által kiadott nyilatkozatra is utaló beszélgetésen azokat a kérdéseket részesítették előnyben, amelyekre vonatkozóan a politikai párbeszéd előkészítheti a mindkét fél által igényelt előrelépést. Hangsúlyt fektettek a Tanügyi törvénytervezet 12., a kisebbségek anyanyelvű oktatásáról szóló fejezetére, amelyet a következő alkalommal kell részletesen megvitatni, ugyanakkor világossá vált, hogy pontról pontra fel kell leltározni a magyar kisebbség kulcsfontosságú problémáit, beleértve az autonómia kérdését is. Ebben a kérdésben egyébként az SZDRP május 23-ára kerekasztal-megbeszélést tervez, amelyre az RMDSZ-t is meghívták.
Megegyezés született arra vonatkozóan, hogy a párbeszédet két hét múlva folytatják.

*** Markó Béla 1995. április 19-én levelet intézett Miguel Angel Martinezhez, amelyben kifejti az RMDSZ áláspontját az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése elnökének romániai látogatása alkalmából a román sajtóban közzétett értékelésekkel és kommentárokkal kapcsolatosan.

*** A Brassó megyei RMDSZ Operatív Tanácsa sürgősségi eljárással beadványt intézett Brassó megye prefektusához, amelyben sérelmezi nemcsak a megyei tanfelügyelőség legutóbbi törvénytelen és diszkriminatív, magyarellenes intézkedéseit, hanem felemlíti az összes eddig sérelmezett és meg nem oldott oktatásügyi kérdéseket. A beadványt elfogadó ülésen jelen voltak Mina László megyei elnök, Madaras Lázár képviselő és Török Ernő megyei ügyvezető alelnök, valamint Gál Irén és Nedeczky László az RMPSZ megyei szervezete részéről.