1995. április 13., csütörtök III. évfolyam, 512. szám

*** Április 12-én, szerdán, mint már jeleztük, az MSZP Csintalan Sándor ügyvezető alelnök vezette küldöttsége megkezdte látogatását Erdélyben.
A küldöttség, amelynek tagjai Fedor Vilmos és Annus József országgyűlési képviselők, valamint Szabó Vilmos, a párt Nemzetközi Kapcsolatok Titkárságának vezetője, szerdán délelőtt Kolozsváron találkozott az RMDSZ Ügyvezető Elnökségével. A megbeszélésen részt vett Takács Csaba ügyvezető elnök, Bodó Barna politikai alelnök, Somai József szervezési alelnök, Kötő József művelődés- és egyházügyi alelnök és Magyari Nándor László önkormányzat- és reformügyi alelnök.
Az MSZP küldöttségének erdélyi látogatása, az ez alkalommal sorra kerülő találkozók és tanácskozások szervesen illeszkednek a két szervezet között fennálló együttműködési kapcsolatok fejlesztésére irányuló, kölcsönösen kinyilvánított törekvésbe.
A mostani látogatás egyik célja – mint azt az MSZP-delegáció és az Ügyvezető Elnökség kolozsvári találkozóján is hangsúlyozták – a meglévő politikai kapcsolatok személyes kapcsolatokká mélyítése, hogy az együttműködést erre is alapozhassák. A megbeszélésen különös hangsúlyt fektettek a gazdasági együttműködés lehetőségeinek felkutatására, az erdélyi magyarság polgárosodásának elősegítésére, különös tekintettel a civil társadalmi szervezetek, kulturális önszerveződések támogatására, erősítésére, az önkormányzati, testvértelepülési kapcsolatok ápolására, az oktatásban pedig a különböző továbbképzési formák fejlesztésére.
Az MSZP négytagú küldöttsége ezután találkozott a szociáldemokrata tömörülés vezetőségével, majd a Kolozs megyei szervezet vezetőivel, parlamenti képviselőkkel és önkormányzati tisztségviselőkkel, a délután folyamán pedig sajtóértekezletet tartott, amelyen a helyi és országos sajtó képviselői mellett magyarországi médiák és nemzetközi hírügynöségek tudósítói is részt vettek.

*** Április 13-án, csütörtökön délelőtt az MSZP-delegációt Marosvásárhelyen fogadta Markó Béla szövetségi elnök. A megbeszélésen jelen volt Rudas Ernő, Magyarország bukaresti nagykövete.
A közel egyórás találkozón áttekintették a két szervezet együttműködésének kérdéseit, szóba kerültek az RMDSZ alapszerződéssel kapcsolatos álláspontja, az erdélyi magyarságot foglalkoztató aktuális problémák, a romániai belpolitikai helyzet alakulása.
Ezt követően a magyarországi vendégek a Maros megyei RMDSZ székházában a megyei vezetőséggel találkoztak, majd a TKT, TET tagjaival, városi és megyei önkormányzati tisztségviselőkkel együtt részt vettek egy fórum jellegű találkozón. A több mint 100 főnyi hallgatóság soraiból föltett kérdések zömében a magyarországi belpolitikai helyzetre, a szociális-kulturális kapcsolatok kérdéseire, a romániai magyarság gazdasági fellendülésének lehetőségeire és természetesen a román-magyar alapszerződés kérdéseire vonatkoztak.
A délután folyamán az MSZP küldöttsége Székelyudvarhelyre utazott, ahol lapzártakor dr. Ferenczi Ferenccel, a város polgármesterével, helyi RMDSZ-vezetőkkel, önkormányzati tisztségviselőkkel találkozik.

*** A Fazekas Miklós hároméves alkotmánybírói mandátumának lejártával megüresedő alkotmánybírói helyre az RMDSZ szenátusi frakciója Hajdú Gábor Hargita megyei jogász-szenátort javasolta.