1995. április 12., szerda III. évfolyam, 511. szám

*** Április 12-én, szerdán délben nagy részvéttel temették el Kolozsváron, a Házsongárdi temetőben Sinkó István Kolozs megyei képviselőt.
Az Egyetemiek Háza csarnokában sok száz gyászoló rótta le végső tiszteletét Sinkó István ravatala előtt. A gyászszertartást Balogh Béla, a belvárosi református egyházközség lelkésze tartotta, majd egyházaink nevében dr. Csiha Kálmán református püspök, Czirják Árpád római katolikus érseki helynök, kanonok, Mózes Árpád, a Zsinatpresbiteri Evangélikus Egyház püspöke, dr. Szabó Árpád unitárius püspökhelyettes, a neoprotestáns egyházak nevében pedig Borzási István baptista lelkész méltatta az elhunyt magánemberi és közéleti erényeit. Emlékbeszédet mondott Markó Béla, az RMDSZ szövetségi elnöke, Molnos Lajos, a megyei RMDSZ-szervezet elnöke. Az ügyvédi kamara nevében Eckstein-Kovács Péter jogász, városi tanácsos mondott magyar és román nyelven rövid megemlékezést. Lerótta kegyeletét a ravatalnál az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége is.
Sinkó István koporsóját többszáz fős gyászoló tömeg kísérte ki a Házsongárdi temetőbe, ahol a nyitott sírnál képviselőtársai nevében Kónya-Hamar Sándor búcsúztatta az elhunytat.
A Határon Túli Magyarok Hivatalának részéről jelen volt a temetésen Bálint Pataki József főtanácsos, a bukaresti Magyar Nagykövetség részéről pedig Balázs Ádám sajtóattasé. A Csintalan Sándor ügyvezető alelnök vezetésével Kolozsváron tartózkodó MSZP-küldöttség is lerótta kegyeletét, és koszorút helyezett el Sinkó István sírjára.

*** Április 12-én, szerdán délelőtt Kolozsváron az RMDSZ Ügyvezető Elnökségénél létrejött tanácskozással kezdetét vette az MSZP Csintalan Sándor ügyvezető alelnök vezette küldöttségének erdélyi látogatása. A délután folyamán a megyei RMDSZ vezetőségével és önkormányzati tisztségviselőkkel, majd a szociáldemokrata tömörülés vezetőivel találkoztak a vendégek, lapzártakor pedig sajtóértekezleten vettek részt az RMDSZ kolozsvári székházában.

*** Kedden, április 11-én, az RMDSZ Maros megyei székházában ülésezett a Területi Egyeztető Tanács. Tőkés András TET-elnök ismertette a TKT március 25-i gyűlésének határozatait, melyeket a TET-tagok megvitattak és nyílt szavazással elfogadtak. Zonda Attila megyei elnök beszámolt a csíkszeredai SZKT munkálatairól, a belső választásokkal kapcsolatban hozott elvi döntésekről és az autonómia-statútumokra vonatkozó álláspontokról. Az elhangzottak kapcsán élénk vita alakult ki, a TET-tagok ajánlásokat fogalmaztak meg a TKT számára a IV. Kongresszus alapdokumentumaival kapcsolatban. A különfélék tárgykörénél két interpelláció-tervezetet ismertettek, melyeket TET-tagok fogalmaztak meg egyes RMDSZ-tisztségviselők, illetve parlamenti képviselők felé. Az interpellációk a TKT legközelebbi ülésén hangzanak el.
A Maros megyei TET április 11-i gyűlésének hangulata és termékeny légköre jelezte, a testület túljutott önmaga keresésének szakaszán, és teljes érettséggel és felelősségtudattal látja el hatáskörét a megyei szervezet megújult szerkezetében.