1995. április 11., kedd III. évfolyam, 510. szám

*** A hétfői interpellációk során április 10-én a Képviselőházban Asztalos Ferenc a Székelyudvarhely környéki falvak cigány és magyar lakosai ellen elkövetett rendőrségi törvénysértések ügyében interpellált a kormánynál az RMDSZ képviselőházi frakciója nevében, tételesen említve a március 10-én Nyikómalomfalván és a március 21-én Betfalván történteket, és kérve a Belügyminisztériumot, hogy 10 napon belül írásban közölje a törvénysértések kivizsgálásának eredményét.
Kerekes Károly a nyugdíjasokat megillető vasúti kedvezmények körüli bürokratikus eljárást tette szóvá a Munkaügyi és Társadalombiztosítási, valamint a Közlekedésügyi Minisztériumhoz intézett kérdésében. Az érvényben lévő szabályozásnak megfelelően ugyanis a nyugdíjasoknak minden utazáskor le kell pecsételtetniük eredeti nyugdíjvégzésüket, ami óhatatlanul az iratok nagyfokú elhasználódásához, elrongyolódásához vezet, holott talán célszerűbb lenne valamilyen végleges megoldással elejét venni ennek.

*** Az RMDSZ meghívására 1995. április 11–16-a között Csintalan Sándor ügyvezető elnök vezetésével Erdélyben tesz látogatást egy MSZP-küldöttség. A Magyar Szocialista Párt delegációja kedden, április 11-én este érkezik Kolozsvárra, ahol szerdán, április 12-én találkozóra kerül sor az RMDSZ Ügyvezető Elnökségével, majd a szociáldemokrata tömörülés vezetőivel, a Kolozs megyei szervezet vezetőségével, városi és megyei önkormányzati képviselőkkel.
Csütörtökön, április 13-án, Marosvásárhelyen Markó Béla szövetségi elnök fogadja a Csintalan Sándor vezette MSZP-küldöttséget, majd találkozóra kerül sor a Maros megyei RMDSZ vezetőségével, illetve a szervezet bővített választmányával. A vendégek még aznap délután Székelyudvarhelyen találkoznak a város polgármesterével, helyi RMDSZ-vezetőkkel, önkormányzati tisztségviselőkkel.
Pénteken, április 14-én, az MSZP-küldöttség Csíkszeredában a szövetség helyi vezetőivel, az RMDSZ Gazdasági Főosztályával és a régió gazdasági szakembereivel találkozik, majd ugyanaznap Sepsiszentgyörgyön, Kovászna megye RMDSZ-vezetőivel lesz tanácskozás. Ezt követően az RMDSZ háromszéki parlamenti képviselőivel és szenátoraival, valamint megyei és városi önkormányzati tisztségviselőkkel, tanácsosokkal kerül sor találkozóra.
Az MSZP-delegáció erdélyi körútja szombaton, április 15-én Nagyváradon ér véget, ahol a vendégek találkoznak Tempfli József római katolikus és Tőkés László református püspökkel, majd részt vesznek egy, a Bihar megyei RMDSZ-szervezet rendezésében sorra kerülő közösségi fórumon.

*** Az 1995. április 7-én hosszas szenvedés után elhunyt Sinkó István Kolozs megyei képviselőt az RMDSZ saját halottjának tekinti. Temetése április 12-én lesz Kolozsváron, a református egyház szertartása szerint. Barátai, ismerősei, tisztelői délelőtt 11 órától vehetnek végső búcsút tőle a Farkas (Kogălniceanu) utcai Egyetemiek Háza csarnokában fölállított ravatalnál, ahonnan a fél egykor kezdődő egyházi szertartás után kísérik utolsó útjára – a Házsongárdi temetőbe – a romániai magyarság ügyét oly önzetlenül és nagy odaadással szolgált képviselőt.