1995. április 10., hétfő III. évfolyam, 509. szám

*** 1995. április 7–8-án Csíkszeredában ülésezett az RMDSZ Szövetségi Képviselőinek Tanácsa. A rendkívüli ülésszak napirendjén a szövetség májusi kongresszusával kapcsolatos elméleti és szervezési kérdések szerepeltek.
Az első munkanapon hosszas vita után a képviselők megszavazták a belső választásokra vonatkozó alapelveket, amelyeket a sajtóban is közzétesznek. Ezt követően elfogadásra került a IV. Kongresszus előkészítésének naptári terve, majd bemutatták a közösségi önrendelkezés alapját képező autonómia-statútumok három tervezetét. Az SZKT az Ügyvezető Elnökség Politikai Főosztályának összefoglalója és a beterjesztett anyagok egyenkénti ismertetése alapján vitát folytatott a kérdésről. A testület elhatározta, hogy a területi szervezetek, társult szervezetek és platformok véleményezése alapján az SZKT illetékes szakbizottsága és az Ügyvezető Elnökség szakértői terjesztik a végleges változatot a soron következő ülésszak elé.
Az SZKT Határozatot fogadott el, amelyben szorgalmazza a román-romániai magyar párbeszéd folytatását az atlantai megállapodás szellemében.
Az SZKT kongresszus előtti utolsó ülése 1995. május 6–7-én lesz Marosvásárhelyen.

*** A belső választások alapelvei

1. A szövetségi tisztújításra általános, titkos és közvetlen választással kerül sor.
A magyar nemzeti közösséghez tartozó személyek belső nyilvántartásának – kataszterének – elkészítéséig a területi szervezetek küldöttgyűlései a képviseleti választás alkalmazása mellett is dönthetnek.
2. Közvetlen választás esetén a választói névjegyzékeket az általános tagnyilvántartásban szereplőkből (beleértve a társ- és tagszervezetek, pártok, platformok tagnyilvántartásait is) és az RMDSZ-székházakban a választást megelőző időszakban önként jelentkezők névsorából kell összeállítani.
A választási névjegyzékre önként feliratkozók (a tagnyilvántartás véglegesítéséig) tagjaivá válnak az RMDSZ-nek, illetve valamelyik politikai vagy civil társadalmi társszervezetének, esetleg az RMDSZ pártoló tagjai lesznek.
A választási névjegyzékre feliratkozók választási igazolványt kapnak, melyet a választás alkalmával felmutatnak.
A választói névjegyzékek a választás lezárásáig nyitottak.
3. A jelöltállítás joga a társult tagságot illeti (területi szervezetek, pártok, platformok).
A jelöltállítás területi listákon történik, azokra a mandátumokra, amelyeknek számát választókerületenként (megyénként) az 1992-es parlamenti választásokon az RMDSZ-re leadott szavazatok arányában állapítják meg.
Mind a mandátumok leosztását, mind a jelölőlisták összeállításának módját a belső választásokat szabályozó Választási Határozat rögzíti.
4. A választási rendszer körzetcentrikus. A választási kerületek a földrajzilag behatárolt megyéknek felelnek meg.
A választókerületeken belül a szavazókörzeteket a helyi feltételek figyelembevételével a területi RMDSZ-szervezetek alakítják ki.
5. Közvetlen választás esetén a szavazatok érvényessége nem függ a részvételi aránytól.
6. A szövetségi elnök a kongresszustól számított egy éven belül írja ki a választásokat.
Rendkívüli körülmények esetén a szövetségi elnök kéri az SZKT-t, hogy vizsgálja felül a választások kiírásának lehetőségét.

*** HATÁROZAT

Hivatkozással a folyó év 13–15-i atlantai kerekasztalon részt vevő román és romániai magyar tárgyalóküldöttségek között létrejött megállapodásra, továbbá a marosvásárhelyi és a brassói RMDSZ-kongresszusok vonatkozó határozataira, az RMDSZ Szövetségi Képviselőinek Tanácsa ezennel nyomatékosan szorgalmazza az Atlantában elkezdett román-romániai magyar párbeszéd mielőbbi folytatását, és erre nézve felhívással fordul a román kormányzathoz és a román pártokhoz.
Az SZKT komolyan kívánja venni a román politikai élet és a román kormányzat Atlantában jelen volt mértékadó képviselőinek a román-romániai magyar dialógus folytatására vonatkozó kötelezettségvállalását, és mindaddig állhatatosan szorgalmazza az érdemi és tényleges párbeszédet, amíg román parnereink az Atlantában meghatározott tárgysorozatnak megfelelően nem tesznek eleget vállalásuknak.

Csíkszereda, 1995. április 8.

RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa