1994. szeptember 26., hétfő II. évfolyam, 376. szám

*** A csíki területi RMDSZ választmánya Nyilatkozatban teszi közzé. hogy 1994. szeptember 23-i ülésén elemezte a Hargita és Kovászna megyei ortodox püspök beiktatása előkészítésének körülményeit, azt a módot, ahogyan egyes körök jelentős rendőri és katonai segédlettel ezt a szigorúan egyházi jellegő eseményt a helyi magyarság elleni erődemonstrációra próbálják felhasználni, s úgy döntött, hogy felkéri maradjon távol az eredeti szándékot eltorzító eseménytől.
A döntés indoklásában a csíki területi RMDSZ választmánya kifejti, hogy a “végrehajtó hatalom átmeneti képviselője, a prefektus és a csíki katonai egység alakulatát vette igénybe a főpásztori beiktatás előkészítésének megszervezéséhez, akik az alkalomhoz igazodó erődemonstrációként fogták fel a megbízatást, és azt úgy is hajtották végre. (…) A romániai magyarsággal szemben ellenséges hatalom azt a látszatot mutatja a világnak – amit az eltelt négy év alatt nem egyszer kísérelt meg (Har-Kov jelentés, Kolozsvár, Marosvásárhely) –, kétségbe vonva tisztességes fogadóképességünket, hogy hozzánk olajággal nem lehet jönni, csak karhatalommal.”
A rendezvény tényleges szándékait kétségessé teszi a helyi magyarság számára az, hogy a különben kijáró rendőri biztosítást katonai erőfitogtatás egészítette ki, amit egyértelmően bizonyít az is, hogy az ortodox főpásztor és vendégei vacsorai és szállásfoglalását a katonai alakulat terjeszkedő birtokán belül szervezték meg. E jelekből nyilvánvalóvá vált – és ezt a területi választmány kénytelen volt elfogadni tényként -, “hogy világi képviseletünk nem kívánatos a vasárnapi (szeptember 25-i) ortodox püspöki beiktatáson Csíkszeredában”.