1994. szeptember 23., péntek II. évfolyam, 375. szám

*** KÖZLEMÉNY

Az Ügyvezető Elnökség 1994. szeptember 22-én ülésezett. Napirenden szerepelt a Budapesten jövő héten sorra kerülő belügyminisztériumi, valamint mővelődési és közoktatási minisztériumi megbeszéléseken felvetendő kérdéscsoport. E napirend keretében a testület külön kitért olyan oktatásügyi kérdésekre, melyek az utóbbi évek során felmerült igényeknek megfelelően és a hazai oktatás helyzetéből fakadóan megoldásra várnak.
Az Ügyvezető Elnökség szervezési döntéseket hozott arra a konferenciára vonatkozólag, amelyet a stabilitás, többség és kisebbség kérdéskörében tervez az RMDSZ. A konferenciára a hazai pártok vezető tisztségviselőit és a kisebbségi szervezetek vezetőit hívják meg.
Az ülésen tájékoztató hangzott el a biharvajdai eseményekről: egy verekedésről, melyet a szomszédos román településről (Mihai Bravu) érkezett fiatalok csoportja – a jelek szerint előre megfontolt szándékkal – kezdeményezett, s amelynek során biharvajdai lakosok súlyosan megsebesültek. Az Ügyvezető Elnökség szükség esetén, a területi szervezetek lépéseivel összhangban, további jogi és érdekvédelmi intézkedéseket tesz. Az Ügyvezető Elnökség foglalkozott a soron következő SZKT előkészítésével. Ennek kapcsán megvitatott egy, a Szervezési Főosztály által előterjesztett beszámolót az RMDSZ IV. Kongresszusa előkészítésének munkálatairól, a kongresszusi kiadványokról és a soron következő, idevágó feladatokról.
Tájékoztató hangzott el a könyvkiadás támogatására szánt magyarországi összegek csökkenésének következményeiről és az ezzel kapcsolatosan megfogalmazott állásfoglalásról.
Az Ügyvezető Elnökség megvitatta és jóváhagyta a sajtónak szánt és a lapok által megpályázott RMDSZ-támogatás minőségarányos elosztását.
Az ügyvezető elnök kitért az eddig hozott elnökségi határozatok számbavételére, a belső gazdálkodás kérdésére, gazdasági feladatokra, a szövetségi jövedelmek hatékony felhasználásának módozataira.
Az Ügyvezető Elnökség áttekintette az utóbbi időszakban kialakult belpolitikai helyzetet. Olyan eseménysorozatra hívja fel a hazai és külföldi közvélemény figyelmét, amely értékelése szerint uszításokra ad sugallatot a román többségi lakosság egyes csoportjai számára, súlyosain veszélyeztetvén a magyar lakosságot, és amely interetnikus konfliktusok veszélyét hordozza magában. A testület úgy véli, hogy az Antonescu-szobor marosvásárhelyi felállításáról szóló közvélemény, a kisebbségek ellen tervezett katonai lépésekről kiszivárogtatott információk, akárcsak a Biharvajdán lezajlott erőszakos cselekmények között összefüggés áll fenn, legalábbis hatásukat, azok provokatív jellegét tekintve. Aggasztó, hogy az SZDRP (PDSR) maros megyei szervezetének vezetői csatlakoztak a szélsőséges politikai erők kezdeményezéséhez, ami annál is súlyosabb, mivel a szoborállítást a Legefelsőbb Bíróság döntése törvényen kívül helyezte.
Az RMDSZ helyi és országos testületei idejében kívánnak állást foglalni a provokációkkal szemben, amelyeket a román kormány – ha valóban a jogállamiság európai normáinak kötelezte el magát – nem nézhet tétlenül. Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége úgy értékeli, hogy súlyos ellentmondás van az itthon megszervezett nemzetközi fórumokon tapasztalható kisebbségi politika és a gyakorlat között, tekintettel a továbbra is sokasodó magyarellenes intézkedésekre.

Kolozsvár, 1994. szeptember 23.

Takács Csaba
ügyvezető elnök

*** NYILATKOZAT

A Román Nemzeti Egységpárt (PUNR), Nagyrománia Párt (PRM), Szocialista Munkapárt (PSM) és a Szociális Demokrácia Romániai Pártja (PDSR) Maros megyei szervezeteinek elnökei a Cuvântul liber c. helyi napilap 1994. szeptember 22-i számában megjelent hivatalos nyilatkozatban közlik, hogy 1994. szeptember 28-án sor kerül Marosvásárhelyen Ion Antonescu marsall mellszobrának felállítására és felavatására.
A Maros megyei RMDSZ szervezete értetlenségét fejezi ki a négy párt – amelyek közül kettő tagja a kormánykoalíciónak, a másik kettő pedig támogatja őket a Parlamentben – ezen határozata ellen, mivel Románia főügyészének felszólítása nyomán a Legfelsőbb Törvényszék a 692/1994-es számú Határozattal elfogadta a fellebbezési kérést, és semmisnek nyilvánította a Maros megyei Ítélőszék, illetve Törvényszék határozatait. Ezekkel akarták helyettesíteni az építkezési engedélyt.
Tehát az egyetlen illetékes szerv, mely kibocsáthatja az építkezési engedélyt, a Marosvásárhelyi Tanács.
Minden olyan próbálkozás, amely ellentétes a Legfelsőbb Törvényszék ezen határozatával, a törvényesség megszegését jelenti.
Úgy ítéljük meg, hogy ennek a szobornak a törvényes engedélyek nélküli felállítására tett eddigi kísérletek arra irányulnak, hogy feszültséget keltsenek ebben a városban.
Várjuk a szóban forgó pártok, illetve a hivatalos állami szervek álláspontját az RNEP, az NRP, az SZMP és az SZDRP Maros megyei szervezeteinek nyilatkozatával kapcsolatban.

Marosvásárhely, 1994. szeptember 23.

Maros megyei RMDSZ