1994. szeptember 22., csütörtök II. évfolyam, 374. szám

*** ÁLLÁSFOGLALÁS

Az RMDSZ Bihar megyei Önkormányzati Tanácsa aggódva és sajnálattal értesült a szeptember 17-i vajdai eseményekről, melynek során az Érmelléken évszázados hagyományokra visszanyúló szüreti bált a Mihai Bravu-i fiatalok minősíthetetlenül durva, a tettlegességig fajuló randalírozása zavarta meg.
Ezen események, bármi is álljon mögöttük, komoly figyelmeztetésül kell hogy szolgáljanak minden helyi tanács és polgármester számára. Kötelességünk a jövőben minden hasonló, sajnálatos eseményt elkerülni, kivédeni.
Bízunk abban, hogy a hivatalos szervek pártatlanul, részrehajlás nélkül feltárják az eseményeket kiváltó feszültségeket, leleplezik az esetleges felbujtót vagy felbujtókat.

Nagyvárad, 1994. szeptember 21.

Az RMDSZ Bihar Megyei Önkormányzati Tanácsa

*** 1994. szeptember 17-én, a kolozsvári Báthory Líceumban, több mint száz résztvevővel megtartotta alakuló ülését a Romániai Magyar Dalosszövetség, az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Mővelődési- és Egyházügyi Főosztálya, valamint az EMKE Országos Elnöksége kezdeményezésére. Képviseltették magukat a regionális kórusszövetségek, az egyházi és az öntevékeny módon szerveződött világi kórusok, a Romániai Magyar Zenetársaság, iskolai énekkarok, hangszeres együttesek.
A közgyőlés megvitatta és elfogadta a szervezeti szabályzatot, megválasztotta a Dalosszövetség vezető testületeit.
Az elnökség tagjai:
László Attila, Sepsiszentgyörgy – elnök
Kelemen Antal, Réty – alelnök
Gáspár Attila, Zilah – ügyvezető titkár
Major László, Székelyudvarhely – mővészeti titkár
Kovács András, Marosvásárhely – jegyző
Székely Árpád, Kolozsvár – kincstáros
A Számvevő Bizottság tagjai:
Nagy Ferenc, Jobbágyfalva
Baksa Endre, Székelykeresztúr
Klára Mária, Brassó
A Romániai Magyar Dalosszövetség célja a Románia területén mőködő dal- és zeneegyesületek országos szövetségbe való tömörítése, újak szervezése, továbbképzése, fellépési lehetőségeik biztosítása, valamint munkájuk anyagi és szellemi feltételeinek megteremtése.
Az alakuló ülés után a kolozsvári Magyar Operában az EMKE-díjas kórusok ünnepi hangversenyére került sor. Fellépett az udvarhelyi “Cantilena” (karnagy: Major László) és a marosvásárhelyi Vártemplom “Psalmus” kórusa (karnagy: Birtalan Judit).

*** A Legfelsőbb Ítélőszék 1994/692-es Határozatával helyet adott a Románia főügyésze által benyújtott megkeresésnek, és ennek értelmében semmisnek nyilvánította a Maros megyei Törvényszék és a Maros megyei Ítélőtábla által hozott döntéseket, melyek helyettesíteni akarták a Marosvásárhelyi Tanács és a Polgármesteri Hivatal által kiadandó építkezési engedélyt Antonescu marsall szobrának elhelyezéséhez. Ezáltal bírósági jóváhagyást nyert az illetékes marosvásárhelyi hivatal perben képviselt álláspontja, mely szerint az építkezési engedély kiadása ebben az esetben is kizárólag a Marosvásárhelyi Tanács és a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartozik. Így, amíg a Tanács ebben az ügyben nem dönt, a szoborállításra tett mindennemő kísérlet törvénytelennek tekintendő.