1994. október 7., péntek II. évfolyam, 385. szám

*** Az Ügyvezető Elnökség 1994. október 6-án ülésezett Kolozsváron. Az ülésen meghívottként részt vett Markó Béla szövetségi elnök.
A szövetségi elnök közölte, hogy október 8-a és november 1-e között látogatást tesz az Egyesült Államokban. Erre az időre az Elnöki Hivatal felügyeletével és az ezzel kapcsolatos operatív teendőkkel a szövetségi elnök Takács Csaba ügyvezető elnököt bízta meg. Az Operatív Tanácsra, a Képviselők Tanácsára és az Egyeztető Tanácsra vonatkozó hatásköröket, az alapszabályzatnak megfelelően, amennyiben szükséges, Csávossy György, az Egyeztető Tanács elnöke látja el.
A szövetségi elnök ismertette amerikai útjának programját, és megtárgyalta az Ügyvezető Elnökséggel az október havi programok, rendezvények és a szövetséget érintő tevékenységek lebonyolításának módozatait.
A Magyar Szocialista Párt meghívására a párt 1994. október 7–8-án tartandó kongresszusán az RMDSZ képviseletében Takács Csaba ügyvezető elnök vesz részt. A szövetségi elnök levélben üdvözli az MSZP kongresszusát, mivel elutazása miatt nem lehet jelen.
Az Ügyvezető Elnökség oktatási, gazdasági és a területi szervezetekre vonatkozó kérdéseket tárgyalt meg és ezekkel kapcsolatos intézkedéseket foganatosított.

*** Csütörtökön, október 6-án, ülést tartott a Romániai Demokratikus Konvenció Végrehajtó Bizottsága. Az RMDSZ képviseletében Borbély László, a Képviselőház titkára és Vajda László, a szövetségi elnök belpolitikai tanácsosa vett részt az ülésen, amelynek napirendjén szerepeltek a Romániai Szociáldemokrata Párt felfüggesztésével kapcsolatos kérdések, a tagsági díjak befizetése, a szakszervezetekkel folytatott tárgyalások és a választási kampányra kidolgozandó protokollal kapcsolatos kérdések.
A Végrehajtó Bizottság határozata értelmében nem indítványozzák az RSZDP-nek a Romániai Demokratikus Konvencióból való felfüggesztését célzó eljárást. Ezzel kapcsolatban megfogalmaztak egy nyilatkozatot.

*** Kerekes Károly, Vida Gyula és dr. Bárányi Ferenc RMDSZ-képviselők 1994. október 6-án törvénytervezetet nyújtottak be a Képviselőház Állandó Bürójának az 1991/32. számú, a Fizetési adót szabályozó törvény módosítására és kiegészítésére. A törvénykezdeményezés célja megteremteni a hátrányos helyzető személyeket és gondozóikat megillető rokkantsági nyugdíjak és segélyek zavartalan folyósításához szükséges alapot azzal a törvénymódosítással, hogy a jelenlegi törvény szerint az I. és II. rokkantsági kategóriába sorolt személyek csak akkor részesülhessenek adómentességben, ha a rokkantság meggátolja őket szakmájuk vagy hivatali beosztásuk gyakorlásában. Jelenleg ugyanis – érvelnek a törvénykezdeményezés szerzői –, igen sokan vannak (különösen éppen az orvosok, köztisztviselők, bírák és állami tisztségviselők között) olyanok, akik valamilyen enyhe vagy egyszerően hamisan igazolt rokkantság alapján jogtalanul élvezik az adómentességet, jelentékeny összegeket vonva el így az állami költségvetés amúgy is szőkös, korlátozott alapjából, s ez fajta adócsalás éppen a rászorulókat megillető rokkantsági nyugdíjak és szociális segélyek folyósítását gátolja, teszi lehetetlenné.