1994. október 6., csütörtök II. évfolyam, 384. szám

*** Október 6-án, a Képviselőházban a 63. kormányrendelet vitája során az RMDSZ képviselői – Borbély László, Vida Gyula, Madaras Lázár és Márton Árpád – a rendelet alkotmányellenes voltára figyelmeztettek, és hangsúlyozták, hogy a szóban forgó dokumentum sérti a helyi autonómia elvét. A vitát követő szünetben a szakbizottsági elnökök, valamint a képviselőházi frakcióvezetők tanácskozásán az a határozat született, hogy elhalasztják a plénumbeli vitát, lehetőséget adva a szakbizottságoknak, hogy újratárgyalják a kormányrendeletet, szem előtt tartva a Helyi Autonómia Chartáját, amelyet Románia nemrégiben aláírt.

*** A Maros megyei RMDSZ választmánya által 1994. szeptember 17-én megszavazott, a második Önkormányzati Konferencia szervezési szabályzatának II. fejezete a. pontjának alapján 1994. október 5-én megkezdődtek a kerületi önkormányzati jelölőgyőlések a következő kerületekben: Szováta, Erdőszentgyörgy, Nyárádszereda, Ákosfalva, Régen, Segesvár, Dicsőszentmárton, Mezőbánd, Marosludas, Mezőcsávás, Nagyernye, Marosszentgyörgy.
Az önkormányzati jelölőgyőléseken részt vesznek a kerülethez tartozó RMDSZ-tanácsosok, polgármesterek, alpolgármesterek, a kerületért felelős megyei elnökségi tagok, valamint az RMDSZ megyei tanácsosai.
Ezeken a találkozókon beszámolókra kerül sor az RMDSZ-tanácsosok részéről, megválasztják a TKT képviselőket és az október 15-én sorra kerülő Önkormányzati Konferencia küldötteit.

*** Az RMDSZ gyergyói Területi Szervezetének elnöksége 1994. október 4-i keltezéssel Nyilatkozatot adott közre, amelyben felháborodását felezi ki a magyar nyelvő feliratoknak a rendőrségi épületekről való eltávolításával kapcsolatban. Miután annak a véleménynek ad kifejezést, hogy a rendőrség a helységek magyar és román lakosságát egyaránt védik és szolgálják, az intézkedést egy hosszabb provokációsorozat láncszemének minősíti, és felhívja a gyergyói önkormányzatok figyelmét, tegyék meg mindazokat a jogos intézkedéseket, amelyekkel megőrizhetik a Gyergyói-medence polgárainak nyugalmát és békéjét. Egyben felkéri a körzeti választmányokat és a helyi tanácsokat, hogy forduljanak beadványaikkal Románia elnökéhez, a kormányhoz, a belügyminisztériumhoz, és tiltakozzanak az intézkedés ellen.