1994. október 4., kedd II. évfolyam, 382. szám

*** A hétfői interpellációk során, október 3-án a Képviselőházban Borbély László Maros megyei képviselő két, Nagy Benedek Hargita megyei képviselő pedig egy kérdést intézett a kormány képviselőihez.
Borbély László azt tette szóvá a kormány Főtitkárságához, a Helyi Közigazgatási Főigazgatósághoz, illetve a Tanügyminisztériumhoz intézett felszólalásában, hogy Maros megyében a prefektus utasítására a Megyei Tanfelügyelőség szeptember 28-án 11 órakor minden iskolából osztályokat vezéreltetett ki a város fasiszta megszállás alóli felszabadításának 50. évfordulójára rendezett ünnepségre, amit az RMDSZ-honatya a kommunista diktatúrabeli “mozgósítások” iránti nosztalgián túl a Prefektúra és a Megyei Tanfelügyelőség visszaélésének könyvelt el, és kérte a szükséges intézkedések meghozatalát. A Főügyészséghez intézett kérdésében Borbély László korábbi írásos és szóbeli kérdéseire sürgette a választ arra vonatkozóan, hogy tisztázzák Kincses Előd jogi helyzetét, aki mint ismeretes 1990 tavaszán az ország elhagyására kényszerült többszöri halálos fenyegetés hatására, s aki többször eredménytelenül fordult kéréssel az államelnökhöz, valamint a kormányfőhöz helyzete tisztázása végett.
Nagy Benedek a Tanügy- és Közlekedésügyi Minisztériumot kérte, hogy a tanulók és diákok számára a vakáció időszakára biztosított 50%-os utazási kedvezményt terjesszék ki egész évre, mert a magas díjszabások mellett a tanulóifjúság nem engedheti meg magának a hazautazást, holott a családdal való kapcsolattartás szociális és pedagógiai szempontból egyaránt fontos.

*** 1994. október 4-én reggel a Kovászna megyei rendőrparancsnok utasítására Kézdivásárhelyen is levették a helyi rendőrség épületéről a magyar nyelvő feliratot.

*** A rendőrségi épületek magyar nyelvő feliratainak Kovászna és Hargita megyében történt eltávolításának ügyében hétfőn este Markó Béla és Verestóy Attila tárgyalt Victor Hrebenciuc kormányfőtitkárral. Még aznap Verestóy Attila megkereste Gheorghe Fulga elnöki tanácsost, és telefonbeszélgetést folytatott a Strasbourgba induló Ion Iliescu államfővel, majd október 4-én, kedden Ioan Doru Tőrőcilő belügyminiszterrel, Ioan Dőnescu belügyminisztériumi államtitkárral és Adrian Nőstaseval, a Képviselőház elnökével, az SZDRP ügyvezető elnökével is tárgyalt. Az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője meggondolatlannak, felelőtlennek és elhamarkodottnak ítélte az intézkedést, amelyre az Országos Rendőrfőfelügyelőség főnöke, Pitulescu tábornok rendeletére került sor, s amely a rendőrségi épületek feliratainak “egységesítését” célozta. A kényes kérdésben – a megkeresettek véleménye és ígérete szerint – politikai megoldásra lesz szükség.

*** 1994. október 1-én, szombaton, a kolozsvári pályatársak, nézők, a mővelődési élet vezető személyiségeinek jelenlétében a Györkös Mányi Emlékházban bensőséges ünnepség keretében köszöntötték Senkálszky Endre érdemes mővészt 80. születésnapja alkalmából. Az EMKE díszoklevelét Kötő József nyújtotta át, kiemelve, hogy Senkálszky Endre életmőve nemcsak a 200 éves erdélyi magyar hivatásos színjátszás maradandó értéke, hanem az egyetemes magyar mővelődés fontos fejezete is. Ezt a megállapítást erősítette meg dr. Fodor Gábor, a Magyar Köztársaság mővelődési miniszterének levele is, amelyet felolvastak az ünneplő gyülekezet előtt. A pályatársak nevében Orosz Lujza és László Gerő köszöntötte az ünnepeltet, életmővét Páll Árpád színikritikus méltatta. Az ünnepelt meghatottan emlékezett tanítómestereire, Tóth Elekre, Kemény Jánosra, Janovics Jenőre, Kőmíves Nagy Lajosra, és hitet tett “az anyanyelvmívelés és erkölcsnemesítés” küldetése mellett.