1994. október 3., hétfő II. évfolyam, 381. szám

*** Szeptember 30-án és október 1-én ülésezett Marosvásárhelyen az SZKT. A meghirdetett napirend szerint az ülés azzal a beszámolóval kezdődött, amelyet Somai József ügyvezető szervezési alelnök terjesztett elő az RMDSZ Tanügyi törvénytervezetének támogatására szervezett aláírásgyőjtés eredményeiről, tapasztalatairól.
Ezután Markó Béla szövetségi elnök beszámolója következett az általános politikai helyzetről, az előző SZKT óta eltelt időszakban az RMDSZ által kifejtett bel- és külpolitikai tevékenységről. Több szövetségi képviselő határozott kérésére külön napirendi pontként került ismertetésre és megvitatásra az RMDSZ küldöttségének a román-magyar alapszerződéssel kapcsolatos tevékenysége, a tárgyalások állása, az RMDSZ követendő politikája. A hozzászólások megerősítését jelentették az eddigi szereplésnek, megjelölték a továbbiakban fontosnak ítélt szempontokat. A kérdésben az SZKT külön Határozatot fogadott el.
Az ülésszak megszavazta az önkormányzati konferenciák mőködésének szabályzatát, majd az Ellenőrző Bizottság mőködési szabályzatát. Ezt az interpellációk követték, amelyek sorából két téma emelkedett ki. Kincses Előd bántatlan hazatérésének biztosításával, helyzetének tisztázásával kapcsolatban a szövetségi elnök és egy külön erre a feladatra szerveződött jogász bizottság vállalt szerepet. Határozott igényként fogalmazódott meg több szövetségi képviselő felszólalásában, hogy a külföldi adományok hasznosításával, a pályázatok elbírálásával megbízott részkuratóriumoknak a civil társadalom igényeit kell szem előtt tartaniuk, a kuratóriumok összetételének e kizárólagos szempont érvényesülését kell szavatolnia. E kérdésben az Egyeztető Kerekasztalnak kell végleges konszenzust kialakítania.
Czédly József a román állami támogatás felhasználásáról tartott költségvetési beszámolót.
Ezt követően a romániai magyar nemzeti közösség kataszterének összeállításáról született meg a régóta várt SZKT-határozat.
Az SZKT elnöke, Dézsi Zoltán ismertette az állandó szakbizottságok összetételét, felvázolva a folyamatos munkát szavatolni hivatott Mőködési Szabályzatot.
Az utolsó tárgyalt napirendi pont az RMDSZ belső politikai szerveződéseinek, a platformoknak az elfogadását, hitelesítését biztosító határozat tervezete volt. A megkövetelendő taglétszám körüli vita elhúzódása miatt az SZKT már nem volt határozatképes, így a végleges döntés a következő ülésszakra maradt. Ugyancsak elmaradt a belső választásra vonatkozó határozattervezet vitája, a soron következő RMDSZ-kongresszussal kapcsolatos első döntések – helyszín, időpont – meghozatala, valamint az ügyvezető elnök hatáskörének bővítését hivatott határozattervezet vitája.

*** HATÁROZAT

Az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa 1994. október 1-i ülésén megerősíti a szövetségi elnök és az ügyvezető elnök által a román-magyar alapszerződés tárgyában közreadott állásfoglalását.
Tudomásul véve a kifejtett alapelveket, az SZKT ismételten leszögezi, a romániai magyar nemzeti közösség számára elengedhetetlen feltétel a belső önrendelkezést kiteljesítő autonómiajog elismerése, a személyi, helyi önigazgatási és regionális autonómia.
Kiemelt jelentőségőnek tekintjük, hogy az alapszerződés aláírását érdekegyeztetés, valamint bizalomerősítő intézkedések előzzék meg, kinyilvánított egyéni és közösségi jogainkat pedig törvényes és nemzetközi garanciák szavatolják.
A minden érdekelt félnek megfelelő, példaértékő nemzetközi gyakorlathoz igazodó alapszerződés a régió biztonságát és nyugalmát szolgálja.

A Szövetségi Képviselők Tanácsa

*** NYILATKOZAT

Az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének elnöksége tudomásul vette a magyar nyelvő feliratok eltávolítását a megyei rendőrség épületeiről. Ez az intézkedés egyenes következménye annak a folyamatnak, amelynek első lépéseként a megyei rendőrség élére kinevezték azt a személyt, aki Maros megyei rendőrfelügyelőként közvetlenül felelős az 1989. december 22-i és az 1990. márciusi, áldozatokat is követelő eseményekért.
Intézkedésével a román belügyminisztérium nem hajlandó elismerni azt a tényt. hogy Hargita megyét túlnyomórészt magyar nemzetiségő és anyanyelvő adófizető állampolgárok lakják. A magyar nyelvő feliratok levétele ismételten bizonyítja, hogy a jelenlegi hatalom csak a többségi nemzethez tartozó állampolgárokat szolgálja.
Az önkényes intézkedést provokatívnak minősítjük, és felhívjuk az önkormányzataink figyelmét arra, hogy ezt a lépést újabbak követhetik. Hatáskörüknél fogva tegyék meg azokat a megelőző, jogosnak tartott intézkedéseket, amelyek kerületükben megőrzik a polgárok békéjét és nyugalmát.
Az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének elnöksége az intézkedés indoklását kívánva, megkeres valamennyi, az ügyben kompetens intézményt és szervezetet.

Csíkszereda, 1994. október 3.

Az RMDSZ csíki Területi Szervezetének elnöksége

*** A magyar nyelvő feliratoknak a Hargita megyei rendőrség épületeiről való eltávolításával kapcsolatban Verestóy Attila Hargita megyei szenátor felkereste Viorel Hrebenciucot, a kormány főtitkárát, és tiltakozott az újabb diszkriminatív intézkedés miatt.