1994. október 21., péntek II. évfolyam, 395. szám

*** Október 19-én, Alfredo Miccio, az ET Bizalomerősítő intézkedések programjának igazgatója Marosvásárhelyen, a Városháza épületében találkozott a Maros megyében élő kisebbségek képviselőivel. Az RMDSZ megyei szervezetét négytagú küldöttség képviselte a megbeszélésen.
Virág György, a megyei tanács alelnöke tájékoztatta a vendégeket a megyei és városi adminisztrációban dolgozó alkalmazottak nemzetiségi megoszlásáról (15–20% magyar), különösen a közép- és alsó beosztásokban, továbbá arról, hogy az Állami Tulajdon Alap (FPS) 261 képviselőjéből csupán 5 magyar nemzetiségő, s hogy általában nagyon alacsony a magyar nemzetiségőek aránya az ipari vállalatok, a tanügy, egészségügy stb. vezetőségeiben.
Dr. Kerek István, a megyei RMDSZ-szervezet szociális problémákkal foglalkozó alelnöke rámutatott arra, hogy a megyében tapasztalható feszültség és bizalmatlanság okai az államhatalmi szervek – rendőrség, ügyészség, törvényszék – kisebbségekkel szembeni diszkriminatív viselkedésében keresendők.
Spielmann Mihály történész, megyei tanácsos arról beszélt, hogy egyre inkább kitapintható az ellentmondás a román kormány kisebbségekkel szembeni valós politikája és a külföld felé mutatott szándékai között. Példaként említette azokat az intézkedéseket, amelyek egyre inkább csorbítani igyekeznek a helyi tanácsok és a megyei tanácsok hatáskörét, túlméretezik a prefektúráknak mint kormányképviseleteknek a szerepét. Betekintést nyújtott az anyanyelvő oktatás Maros megyei helyzetébe is.
Zonda Attila, a megyei szervezet politikai alelnöke átadott Alfredo Miccio úrnak egy angol nyelvő dokumentumot, melyben a Maros megyei magyarság ellen irányuló diszkriminatív intézkedések, illetve etnikumközi feszültséggerjesztő tényezők szerepelnek. Reményét fejezte ki, hogy a Bizalomerősítő intézkedések program olyan tevékenységek beindítását tervezi, melyek az etnikumok közötti bizalomhiány valós okait célozzák meg.

*** Csütörtökön, október 20-án, Alfredo Miccio a Kolozs megyei kisebbségek helyzetével ismerkedett annak a találkozónak a keretében, amelyen részt vettek a magyar, német, zsidó, örmény közösségek, valamint több cigány szervezet képviselői.
Az RMDSZ képviselői – Eckstein-Kovács Péter, Szász Alpár Zoltán városi tanácsosok – ismertették a megye magyarságának problémáit, megemlítve többek között az egyre fokozódó magyarellenes hangulatot, a román lakosság többségének magyarellenes “nevelését” a román ortodox egyház közremőködésével, kulturális és történelmi emlékeink megsemmisítési szándékát a helyi hatalom részéről (főtéri ásatások, emléktáblák ügye), és külön hangsúlyozták a Kolozs megyei Tanfelügyelőség túlkapásait, amelyek folytán magyar osztályokat szüntettek meg.
A cigány szervezetek ezúttal jól felkészült képviselőket küldtek a találkozóra, akik radikálisan tálalták sérelmeiket.
Alfredo Miccio itt is konkrét programjavaslatokat kért a kisebbségek, valamint a kisebbségek és a többség közötti bizalom erősítésére.