1994

1994. október 18., kedd II. évfolyam, 392. szám

*** A Képviselőházban a hétfői interpellációk során Kerekes Károly Maros megyei képviselő két korábbi, június 6-i és szeptember 12-i – válasz nélkül hagyott – interpellációjára utalva ezúttal a kormányfőnek szegezte a kérdést, hogy miért nem ad a kormány hónapok óta választ egy parlamenti képviselő kérdésére, amely egy rendkívüli drámai helyzetre hívta fel a figyelmet, nevezetesen arra, hogy a rokkantak és a hátrányos helyzetőek hónapok óta nem kapják meg a törvényes járandóságaikat. Kerekes Károly arra kért írásbeli választ a kormányfőtől, hogy miképpen engedheti meg magának a kormány azt az arroganciát, hogy válasz nélkül hagyja egy képviselő alkotmányos jogon felvetett és ily drámai helyzetet szóvá tevő kérdését.

*** 1994 október 7-én a Romániai Örmények Szövetségének székházában találkozóra került sor Alfredo Miccio, az Európa Tanács Bizalomerősítő intézkedések elnevezéső programjának igazgatója és a romániai nemzeti kisebbségek képviselői között.
Alfredo Miccio azért látogatott Romániába, hogy megismerkedjen az itteni kisebbségek gondjaival, és közvetíteni tudja a romániai nemzeti kisebbségeknek az ET Bizalomerősítő intézkedések nevő programjába illő javaslatait, elképzeléseit. Az ET 1994 júniusában indult programja nem a kormányok kisebbségpolitikáját hivatott értékelni, hanem a különböző etnikumok közötti megértést szolgáló programokat kívánja támogatni. Az ET arra ösztönzi a nemzeti kisebbségek szervezeteit, hogy készítsenek a célt szolgáló terveket, amelyeket az ET – elbírálás után – anyagi támogatás végett az európai kormányok elé terjeszt. A tervek elsősorban a fiataloknak kell hogy szóljanak.
A találkozón az RMDSZ részéről Niculescu Antal, a Szövetségi Elnöki Hivatal politikai tanácsosa vett részt.

*** 1994. október 15-én került sor a marosvásárhelyi RMDSZ-székházban a Maros megyei II. Önkormányzati Konferenciára. A konferencián jelen volt 79 szavazásra jogosult küldött, Borbély László, az RMDSZ Maros megyei elnöke, Szepessy László, Zonda Attila, Mihály István megyei alelnökök, Magyari Nándor László, az ÜE Önkormányzati és Reformügyi Főosztályának vezetője, továbbá az írott és elektronikus sajtó képviselői.
Borbély László üdvözlő szavai után Zonda Attila megyei politikai alelnök beszámolt az önkormányzatok és az RMDSZ kapcsolatáról Maros megyében. Ezt követően Magyar Nándor László köszöntötte a küldötteket, majd Virág György, a megyei tanács alelnöke tartott beszámolót a tanács mőködéséről.
Ezt követően a Konferencia megerősítette tisztségükben a kerületi TKT-képviselőket, majd meghallgatta a kerületi önkormányzatok beszámolóit. A hozzászólások után a Konferencia többes jelöléssel és titkos szavazással megválasztotta az Állandó Bizottságot a következő összetételben: Virág György – elnök, Fodor Imre – alelnök, Lokodi Edit – titkár.

*** A Szatmár megyei RMDSZ szombaton kihelyezett választmányi ülést tartott Tasnádon, amelyen a november 5-re meghirdetett tisztújító közgyőlés előkészítése szerepelt napirenden. A tanácskozást követően a választmány tagjai is részt vettek a tasnádiak által szervezett politikai fórumon, amelyen Szabó Károly szenátor, Pécsi Ferenc képviselő, valamint Fischer Fülöp Ildikó, az ÜE Oktatási Főosztályának referense és Szabó István, a megyei tanács alelnöke a román-magyar alapszerződéssel, a privatizációval, a tanüggyel, valamint az önkormányzat és a helységfejlesztés problémáival kapcsolatos kérdésekre válaszolt. A politikai fórumot a tasnádi szervezet beszámoló és tisztújító közgyőlése követte. Az ezen megválasztott 17 tagú új választmány a hét folyamán jelöli ki a tasnádi szervezet elnökségét.