1994. október 19., szerda II. évfolyam, 393. szám

*** KÖZLEMÉNY

1994. október 18-án Kolozsváron tanácskozott az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége.
A testület kiemelten kezelte a jövő év elején megtartandó IV. Kongresszus előkészítését szolgáló elemzések, dokumentumok és a belső választásokkal kapcsolatos feladatok kérdéskörét. Az Ügyvezető Elnökség a brassói kongresszus időpontokra vonatkozó döntései értelmében járt el, amikor felhívja minden illetékes a belső választások előkészítésében felelős, illetve szerepet vállaló testület figyelmét a kongresszusi döntésből eredő közös felelősségre. A maga részéről az ÜE a regisztrációval és belső választással kapcsolatos elemzéseket, tervezeteket, javaslatokat tartalmazó dokumentációt elküldi minden illetékes testületnek, segítendő ezek munkáját. Az elmúlt esztendő során az ÜE több anyagot – elemzést, jelentést, határozat-tervezetet – adott át az SZKT Állandó Bizottságának; a megyei elnökökkel és a platformok képviselőivel tartott tanácskozásokon, illetve a Szövetség hasábjain ezek rendre nyilvánosságot kaptak. Rendkívül fontos, hogy a következő SZKT ülésig megtörténjen az RMDSZ-tagnyilvántartás egységesítése, amely alapul szolgálhat a belső választást megelőző regisztrációhoz.
Külön kérdésként szerepelt a tanácskozás napirendjén az önkormányzatok és az RMDSZ-szervezetek közötti együttmőködés kérdése. Az Önkormányzati és Reformügyi Főosztály felmérést készített ebben a kérdéskörben, keresvén azokat a sajátosságokat, amelyek külön-külön jellemzik a többségi, a kisebbségi, illetve a szórványhelyzetben folytatott politizálást.
A testület megvitatta és jóváhagyta a december közepén tartott román-magyar politikai tanácskozás napirendjével és szervezésével kapcsolatos kérdéseket. A politikusok, szakértők, valamint a kisebbségek képviselőinek részvételével megtartandó tanácskozás témája a többség-kisebbség viszony és az európai integráció.

Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége

*** A Kolozsváron újra erősödő magyarellenes hangulatkeltés arra késztette a Kolozs megyei RMDSZ vezetőit és a szövetség városi tanácsosait, hogy sajtóértekezletet szervezzenek a kérdések jobb megértése, megvilágítása érdekében. Az október 18-án megtartott sajtóértekezleten a legnagyobb érdeklődést és vitát a sajtó munkatársai között a Kolozsvár “felszabadításának” 50. évfordulójával kapcsolatos RMDSZ-állásfoglalás váltotta ki, miszerint a “horthysta-fasiszta” minősítő jelző történelmileg megalapozatlan, és a magyarság megbélyegezését célozza, egy nemzet kollektív bőnösségét sugallja. Szóba került, hogy a Funar-féle városvezetés újabban a belvárosi állami lakások zömében magyar nemzetiségő bérlőit, többnyire idős, 70–80 év körüli lakókat vette célba, akiket az 5/1973-as törvényre hivatkozva azzal zaklatnak a hatóságok, hogy fölös lakterülettel rendelkeznek. A sajtóértekezleten ugyanakkor felhívták a sajtó és a közvélemény figyelmét arra, hogy a polgármester újabb kijelentései, miszerint a megkezdett főtéri ásatásokat ki fogják terjeszteni, ismét nyugtalanítja a város magyarságát, hiszen állítólag erre már megkapták az Országos Mőemlékvédő Bizottság jóváhagyását. Mivel azonban a többi törvényes jóváhagyással nem rendelkeznek, az RMDSZ bírósági keresletet szándékszik benyújtani az Erdélyi Történelmi Múzeum ellen.

*** Hétfőn, október 17-én, Kolozsváron ülésezett az RMGE elnöksége. Az ülésen megvitatták a külföldi kapcsolatok fejlesztésének kérdéseit, a téli ezüst- és aranykalászos tanfolyamok megszervezését célzó intézkedéseket. Sor került továbbá az Erdélyi Gazda címő folyóirat helyzetének elemzésére, más szervezési és finanszírozási kérdések megvitatására. Végezetül tájékoztatás hangzott el a faluturizmus fejlesztésével kapcsolatban.

*** A Tanügyminisztérium 1994. szeptember 20-i, 38.078. számú rendeletét félreértelmezve, a Kolozs megyei Tanfelügyelőség összevonta a kolozsvári 7-es számú általános iskola több osztályát a 13. és 14. számú általános iskolák magyar osztályaival. A kérdésben Asztalos Ferenc, a Képviselőház tanügyi szakbizottságának alelnöke a tanügyminiszterhez fordult. A közvetlenül érintett felek kérésére, többszöri és többszintő tárgyalás eredményeként sikerült elérni az említett miniszteri rendelet módosítását. Így október 14-i keltezéssel a megyei tanfelügyelőségek megkapták a 40.200. számú telefonértesítést. amelynek értelmében a szóban forgó miniszteri rendeletet úgy kell alkalmazni, “hogy annak végrehajtása ne befolyásolja a kisebbségi nyelven folyó oktatást”.