1994. október 17., hétfő II. évfolyam, 391. szám

*** Markó Béla amerikai körútján Washingtonban, október 14-én, pénteken, az amerikai külügyminisztérium illetékeseivel folytatott megbeszéléseket. Értékelte a romániai belpolitikai helyzetet, és felhívta a figyelmet az erősödő nacionalista tendenciákra, aminek egyik aggasztó jele a Román Nemzeti Egységpárt bevonása a kormányzásba. A State Department munkatársai elmondták, hogy osztják ezeket az aggodalmakat, és ugyanakkor részletesen érdeklődtek a Tanügyi törvénytervezet helyzetéről, az anyanyelvő oktatást sújtó diszkriminatív intézkedésekről. Kifejtették, hogy támogatják a romániai magyarságnak megfelelő oktatási törvény elfogadását, és ennek érdekében javasolták amerikai szakértők részvételét az előkészítő vitában. Az RMDSZ elnöke átnyújtotta a szövetség alapdokumentumait, törvénytervezeteit és helyzetelemzéseit, és egyúttal tájékoztatást adott a romániai magyarság autonómia-koncepciójáról.
Markó Bélának kedden, október 18-án, a Szenátus és kongresszus Külügyi Bizottságában lesz megbeszélése, szerdán pedig New Yorkban az ENSZ Európai Osztályának munkatársaival találkozik.

*** Október 14-én Horn Gyula miniszterelnök fogadta a Budapesten hivatalos látogatáson lévő RMDSZ-honatyák delegációját. A több mint egyórás tárgyalás során konkrét ügyekről folyt véleménycsere, így többek között az erdélyi magyarság támogatásának kérdéséről, a két ország közötti alapszerződés megkötéséről és a romániai Tanügyi törvénytervezetről. Horn Gyula ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy “minden olyan jelenség ellen fellépünk, amely sérti a kisebbség jogát, s az ottani Tanügyi törvény sérti a Romániában élő magyar kisebbség jogait”. Horn Gyula az MTI hírügynökségnek adott nyilatkozatában elmondta: a megbeszélés során az RMDSZ képviselői szóltak arról, hogy kezdetben bizonyos előítélettel viseltettek az új kormánnyal szemben, amikor azonban megismerték a hiteles álláspontot, ezek a fenntartások, félelmek megszőntek. A magyar miniszterelnök ezért is nagyon hasznosnak nevezte a találkozót, amelyen az is szóba került, hogy Magyarország milyen magatartást tanúsít Romániával vagy Szlovákiával kapcsolatban az Európa Tanácsban és más európai szervezetekben. Horn Gyula azt is hangsúlyozta a tárgyalás során, hogy a szavakon túl nagyon fontos az erdélyi magyarság szempontjából a gazdasági kapcsolatok konkrét fejlesztése és új határátkelőhelyek megnyitásával a határ átjárhatósága.
Ugyancsak pénteken az RMDSZ szenátusi és képviselőházi csoportjainak vezetése megbeszélést folytatott az FKGP, a KDNP és a FIDESZ frakcióvezetőivel. Még a délelőtt folyamán a küldöttség találkozott az Országgyőlés Emberi Jogi Bizottságával, végezetül pedig – elutazás előtt – Kovács László külügyminiszterrel.
Az RMDSZ 37 tagú parlamenti delegációja pénteken este visszatért az országba.