1994. október 12., szerda II. évfolyam, 388. szám

*** NYILATKOZAT

Az RMDSZ Kolozs megyei szervezete és Kolozsvár városi tanácsában részt vevő frakciója tiltakozik a “felszabadító” szovjet hadsereg 1944. október 11-i Kolozsvárra történt bevonulásának 50. évfordulója kapcsán használt “horthysta-fasiszta” provokatív, kulpabilizáló jelző, valamint Gheorghe Funar polgármester ismételten bejelentett magyarellenes tervei (pl. a kolozsvári Főtér feldúlása és átalakítása – az eddig történtek ellenére is), valamint a magyarságot sértő kijelentései miatt.
A “horthysta-fasiszta” minősítő kifejezés nemcsak hogy nem fedi a valóságot és történelmileg megalapozatlan, de egyszersmind a kommunista diktatúra utolsó éveinek gyakorlatához híven, a magyar nemzet – s így a romániai magyarság – megbélyegezését célozza és kollektív bőnösségét sugallja.
Szervezetünk elítéli a fasizmust, és kegyelettel adózik mindazok emlékének, akik ellene küzdöttek. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg azokról az atrocitásokról sem, amelyek az erdélyi civil, ártatlan magyarságot érték közvetlenül a “felszabadulás” után (Szárazajtára, Csíkszentdomokosra, Egeresre stb. gondolunk).
Határozott nézetünk, hogy mindannyiunknak őszintén kell szembenéznünk a távoli és közeli múlt tényeivel, mert csak így lehet esélyünk arra, hogy mi, e viharvert tájakon élők, a múlt tévedéseiből okulva, végre megbékélhessünk.
Sajnálattal kell megállapítanunk azonban, hogy még távol állunk attól, hogy ki-ki a saját múltjával őszintén szembenézzen. Különösen érvényes ez Kolozsvárra, ahol minden – a jelenlegi városvezetés által rendezett – ünnepség durván magyarellenes volt.
Határozottan tiltakozunk a megszokássá, bevett gyakorlattá vált jelenség ellen, s kijelentjük: akárcsak ezúttal, a jövőben is távol maradunk minden rendezvényről, megemlékezésről, mindaddig, amíg a jelenlegi hatalom és ezen belül a kolozsvári városvezetés nem változtat győlöletszító, szélsőséges, magyarellenes szemléletén.

Kolozsvár, 1994. október 10.

Molnos Lajos, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke, városi tanácsos
Boros János, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének alelnöke, városi tanácsos
Bálint Kelemen Attila városi tanácsos
Herédi Gusztáv városi tanácsos
Eckstein-Kovács Péter városi tanácsos
Mikó Lőrinc városi tanácsos
Szász Alpár Zoltán városi tanácsos

*** Borbély László Maros megyei képviselőnek az új útlevelekkel kapcsolatos múlt heti interpellációjára válaszolt Teodor Meleőcanu külügyminiszter. Válaszában a román diplomácia vezetője kifejti, hogy a “nemzetiség” rovat más európai országok gyakorlatának átvétele folytán került az új útlevelekbe (többek között Németországot, Angliát és Magyarországot említette), és voltaképpen ez a tulajdonos állampolgárságát jelöli, ám ha ez bármilyen interpretációra ad alkalmat, és elégedetlenséget, kellemetlenséget okoz némely állampolgárnak, a külügyminisztérium kész megvizsgálni a módosítás lehetőségét, a megfelelő megoldás érdekében.

*** A Magyar Országgyőlés meghívására, szerdán, október 12-én hivatalos látogatásra Budapestre utazott az RMDSZ szenátusi és képviselőházi csoportja. Az október 12–14-e között zajló látogatás során az RMDSZ honatyáit fogadja dr. Gál Zoltán, az Országgyőlés elnöke, Horn Gyula miniszterelnök, Tabajdi Csaba politikai államtitkár és Kovács László külügyminiszter, találkozókra kerül sor az Országgyőlés Külügyi Bizottságának, illetve Emberi Jogi Bizottságának képviselőivel. Az RMDSZ parlamenti csoportjainak vezetőit fogadják az MSZP, SZDSZ, KDNP, FKGP, MDF és FIDESZ vezető politikusai, továbbá tárgyalásokra kerül sor dr. Vastagh Pál igazságügyminiszterrel, Pál László ipari és kereskedelmi miniszterrel, valamint Kovács Pál népjóléti miniszterrel.