1994. november 8., kedd II. évfolyam, 407. szám

*** November 5-én, szombaton, ülést tartott az Arad megyei RMDSZ választmánya. Az ülésen részt vettek az RMDSZ Arad megyei honatyái – Hosszú Zoltán szenátor és Tokay György képviselô –, valamint Bodó Barna ügyvezetô politikai alelnök.
Az ülésen az RMDSZ megyei szervezetének alelnökei a politikai, önkormányzati, kulturális, gazdasági és szervezési munkáról tartottak az eredményeket méltató és a további tennivalókat megjelölô beszámolókat. Hosszú Zoltán és Tokay György a törvényhozói munkáról, illetve Tokay György az EBEɬ-ben teljesített küldetésérôl is terjesztett elô politikai beszámolót, majd Bodó Barna a kongresszust elôkészítô folyamatról adott tájékoztatást, különös tekintettel a belsô választásokkal kapcsolatos feladatokra, az RMDSZ-en belüli politikai szervezôdések státuszának rendezésére, a kisebbségi statútumra.

*** A hétfôi interpellációk során a Képviselôházban hat ellenzéki képviselôvel együtt dr. Bárányi Ferenc is aláírta azt az interpellációt, amelyben a Temes megyei honatyák a megye érdekeit semmibe vevô, a Temes megyei lakosság érdekeit súlyosan sértô s a megyét legalább 100 millió DM külföldi befektetéstôl megfosztó Ioan Pa_tiu prefektus leváltását kérik, immár harmadszor, a kormány miniszterelnökétôl.
Ugyancsak a Képviselôházban Szilágyi Zsolt, Gazda Árpád temesvári újságíró és forradalmár harcos meghurcoltatása kapcsán – 15 napi börtönbüntetésre ítélte ôt a temesvári bíróság elsô fokon, vasúti szabályok megsértéséért, holott ingyenes jegyre jogosító forradalmár-igazolványát is felmutatta az ellenôrnek – kért magyarázatot a nyilvánvalóan igazságtalan ítéletre, illetve választ arra, hogy kit terhel a felelôsség a forradalmár meghurcoltatásáért.
A Szenátusban november 7-én Frunda György a személygépkocsik behozatalára vonatkozó vámtörvény-tervezetet terjesztett elô és kérte sürgôsségi eljárással való megvitatását és elfogadását. Az eddigi – ideiglenes, kormányhatározattal szabályozott – vámrendelkezések igen magas, az európai szintet meghaladó, gyakran a használt gépkocsi reális értékénél is nagyobb illetéket szabnak a külföldrôl behozott személygépkocsikra, ami – a konkurencia megszüntetésével – nem hat ösztönzôen a hazai gépkocsigyártásra sem. Frunda szenátor törvényjavaslata ösztönözné az új kocsik behozatalát, egyben reális illetéket szabna a használt autók importjára, és lehetôvé tenné a nyolc évnél idôsebb autók behozatalát, illetve beiratását, amennyiben azok megfelelnek a mûszaki követelményeknek.

*** 1994. november 3–4-e között Tokay György, az RMDSZ képviselôházi frakcióvezetôje és EBEÉ-¬képviselôje, valamint Niculescu Antal, a szövetségi elnök politikai tanácsosa részt vett Budapesten az EBÉÉ Felülvizsgálati Értekezletén. Szövetségünk az ENSZ-ben nem képviselt nemzetek és népek szervezete, az UNPO tagjaként lehetett jelen az EBEÉ-nek a nemzeti kisebbségek kérdéseivel foglalkozó kétnapos ülésén, amelyen a III. munkacsoport keretén belül szót kaptak a nemkormányzati szervezetek is.
Budapesti tartózkodásuk idején az RMDSZ küldöttei beszélgetést folytattak Rob Zaagmannal, Max van der Stoel EBEÉ kisebbségi fôbiztos tanácsosával, akinek – kérésére – átadták Gheorghe Funarnak a romániai kisebbséget gyalázó legutóbbi nyilatkozatát, valamint a román sajtóban nemrég napvilágot látott, s az RMDSZ létjogosultságát megkérdôjelezô politikai esszét Oliviu Gherman tollából.
Az EBÉÉ-rendezvényen az Európai Egyházak Értekezletének küldötteként jelen volt Tôkés László püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke, aki ez alkalomból több európai ország küldötteivel folytatott megbeszélést.