1994. november 7., hétfô II. évfolyam, 406. szám

*** November 5-én, szombaton, Csíkszeredában ülésezett a MAKOSZ VI. kongresszusa. A magyar középiskolások országos tanácskozásán részt vett és köszöntötte a kongresszust Markó Béla szövetségi elnök és Takács Csaba ügyvezetô elnök. Ugyancsak köszöntötte a kongresszust Borbély Ernô, az RMDSZ csíki területi szervezetének elnöke és dr. Csedô Csaba, Csíkszereda polgármestere.

*** Markó Béla és Takács Csaba november 5-én Sepsiszentgyörgyön megbeszélést folytatott a Háromszék megyei RMDSZ-szervezet vezetôségével.

*** Ugyancsak szombaton, november 5-én, Markó Béla és Takács Csaba Kézdivásárhelyen találkozott a Hargita és Kovászna megyei tanács elnökeivel, a két megye városainak polgármestereivel és alpolgármestereivel. A tanácskozáson megbeszélték a székelyföldi önkormányzatokkal való együttmûködés problémáit.
A kézdivásárhelyi RMDSZ meghívására létrejött látogatás alkalmával a szövetségi elnök és az ügyvezetô elnök megbeszélést folytatott a kézdivásárhelyi RMDSZ választmányával, és részt vett egy lakossági fórumon is.

*** 1994. november 3–5-e között Marosvásárhelyre látogatott a Magyar Szocialista Párt parlamenti csoportjának küldöttsége: Fedor Vilmos országos elnökségi tag, Annus József és Kocsi László országgyûlési képviselôk és Bartha György, az MSZP Országos Választmányának tagja.
A vendégek pénteken, november 4-én meglátogatták otthonában Sütô András írót, majd délután 18 órától a Maros megyei RMDSZ székházában találkoztak Markó Bélával, az RMDSZ elnökével, a szövetség Maros megyei elnökségével, a társszervezetek – RMKDP, RMKGP, MADISZ – és a városi körzetek képviselôivel; valamint Burkhard Árpád alprefektussal, Nagy Gyôzô polgármesterrel és Virág Györggyel, a megyei tanács alelnökével.
Szombaton, november 5-én délelôtt a Maros megyei RMDSZ székházában Politikai Fórumra került sor, amelyen részt vettek az MSZP-küldöttséggel együtt a szövetség megyei elnöksége, a megyei választmány tagjai, a megyei és városi tanács RMDSZ-tanácsosai, a városi körzetek elnökei.
A Fórum után a vendégek Nyárádszeredába látogattak, ahol találkoztak a város polgármesterével, a helyi önkormányzat és a helyi RMDSZ vezetôségével.

*** November 5-én tisztújító közgyûlést tartott az RMDSZ Szatmár megyei szervezete. A szervezet új vezetôségének megválasztása mellett a küldöttek elfogadták a módosított alapszabályzatot.
A közgyûlést Szabó Károly szenátor vezette, az elmúlt két esztendô tevékenységérôl Muzsnay Árpád számolt be, míg az Ellenôrzô Bizottság jelentését Müller Vilmos olvasta fel.
A területi szervezet munkájának vitájára a szervezeti szabályzat módosítását követôen került sor. Az elmúlt két esztendô munkáját és a jelenlegi helyzetet értékelve többen is szóba hozták a szervezeti élet pillanatnyilag válságosnak nevezhetô helyzetét, a tagság növekvô közönyét, a normális tevékenységet gátló pénzhiányt. Komoly bírálatok érték a csapatmunka hiányáért az elmúlt két esztendô választmányának és elnökségének tagjait. Szemléletbeli váltás szükségességét hangoztatták a felszólalók.
A jóváhagyott alapszabályzat szerint 31 tagúra csökkentették a választmányt. Megyei elnöknek két jelölt közül kétharmados többséggel Muzsnay Árpádot választották meg újra. Javaslatára a választmány elsô ülésén politikai alelnöknek Szabó Istvánt, gazdasági alelnöknek Ilyés Gyulát, önkormányzati alelnöknek György Gábort, mûvelôdési és tanügyi alelnöknek Kádár Ferencet, míg az Állandó Bizottság tagjainak Csizek Tibort, Erdei D. Istvánt, Kabai Istvánt, Török Lászlót, Visnyai Csabát és Zeng Lászlót választották meg. A szervezet ügyvezetô elnöke Draveczky Károly lett.
Az Állandó Bizottság elsô tanácskozására november 14-én, a választmány következô gyûlésére november 21-én kerül sor. Ez utóbbin a megválasztott új alelnökök programszerû, konkrét elképzeléseiket ismertetik.

*** 1994. november 7-én, az RMDSZ kolozsvári székházában sajtótájékoztatót tartott az RMDSZ Szabadelvû Köre.
A sajtó képviselôi tájékoztatást hallhattak a Szabadelvû Kör 1994. október 28-i budapesti látogatásáról, amelynek során az SZK delegációját az SZDSZ részérôl Petô Iván pártelnök, Eörsi Mátyás országgyûlési képviselô, bizottsági elnök és Baranyi Imre külügyi tanácsos, míg a FIDESZ részérôl Németh Zsolt országgyûlési képviselô, Baán László fôvárosi önkormányzati frakcióvezetô, valamint Lôrincz Csaba szakértô fogadta.
Ismertetés hangzott el a Szabadelvû Kör oktatással és kultúrával kapcsolatos terveirôl, valamint több aktuális RMDSZ-kérdésben kialakított szabadelvû álláspontról.
A sajtókonferencián a Szabadelvû Kört Eckstein-Kovács Péter elnök, Egyed Péter alelnök és Magyari Nándor-László képviselték.