1994. november 3., csütörtök II. évfolyam, 404. szám

*** 1994. október 30-án, vasárnap délután került sor Szalárdon az elsô világháborúban elesett 59 szalárdi lakos emlékére újrafelállított emlékmû avatására.
A nyolcvanas években lerombolt emlékmûvet Szász Pál építész tervei alapján a helyi önkormányzat ¬holland testvérvárosuk, valamint a község lakosainak anyagi és önkéntes munkával való hozzájárulásával ¬állíttatta fel.
Az avatási ünnepségen a számos meghívott között jelen volt dr. Csapó József Bihar megyei szenátor, Cserpák Béla református egyházkerületi fôjegyzô, Pállos István római katolikus esperes, a Bihar megyei RMDSZ vezetôsége, a környékbeli községek elôljárói, a helyi egyházak képviselôi.
A példás szervezésért az elismerés dr. Székely Ferenc polgármestert és a szervezôbizottság tagjait illeti.