1994. november 29., kedd II. évfolyam, 422. szám

*** 1994. november 29-én, Hupp Schaffer, Max van der Stoelnak, az EBEÉ kisebbségi főbiztosának tanácsosa és Arie Bloed, a hágai Interetnikai Kapcsolatok Alapítvány (The Foundation on Inter-Ethnic Relations) igazgatója az RMDSZ bukaresti székházába látogatott. A vendégeket Markó Béla szövetségi elnök, Frunda György szenátor, az RMDSZ ET-beli képviselője, Tokay György képviselőházi frakcióelnök, az RMDSZ EBEÉ-képviselője, Szilágyi Zsolt, a Képviselőház külügyi bizottságának tagja és Bíró Anna-Mária, a szövetségi elnök külpolitikai tanácsosa fogadta.
A találkozón elemezték a romániai magyarság helyzetét a nacionalizmus felerősödésének és a magyarellenes nyilatkozatok fokozódásának körülményei között. Kiemelték az európai intézmények, különösen az EBEÉ fontosságát a kisebbségi kérdések kezelésében.
Markó Béla átnyújtott Hupp Schaffernek egy Max van der Stoelnak szóló levelet a romániai magyarság helyzetét érintő utóbbi eseményeket elemző dokumentációval.

*** November 29-én, kedden, a Képviselőházban, napirend előtti fölszólalásában Tokay György frakcióelnök az RMDSZ parlamenti csoportjának nevében visszautasította Virgil Mőgureanunak, a Román Hírszerző Iroda igazgatójának a múlt heti parlamenti felszólalása során az RMDSZ-képviselők ellen intézett sértő kijelentéseit és megengedhetetlen – a törvényhozó testületet és az Alkotmányt is sértő – minősítéseit, azt a rendreutasító hangnemet, amellyel képviselőinket, különösen Zsigmond Lászlót illette és kétségbe vonta, hogy a Kovászna megyei honatya az RMDSZ parlamenti csoportjának nevében mondott véleményt a Parlament együttes ülésén a Román Hírszerző Szolgálat tevékenységéről. Tokay György ezt a gyakorlatot igen veszélyesnek és jogállamban elfogadhatatlannak minősítette, és kérte, hogy a Hírszerző Szolgálat ellenőrzésére illetékes parlamenti bizottság részesítse figyelmeztetésben a SRI igazgatóját, hogy hasonló esetek a jövőben ne fordulhassanak elő.

*** 1994. november 28-án, hétfőn, Zsigmond László Kovászna megyei képviselőt fogadta Gheorghe Tinca nemzetvédelmi miniszter. A találkozón részt vett Mugurel Florescu vezérőrnagy és Pataki Júlia parlamenti szakértő.
A találkozót az tette szükségessé, hogy Kovászna megyében (és nemcsak ott) számos visszaélés volt tapasztalható a háborús veteránok jogait szabályozó 42-es törvény alkalmazása terén, a veterán-bizonylatok kibocsátásának egyedüli illetékes szerve, a Nemzetvédelmi Minisztérium (a megyei katonai központok révén) a Háborús Veteránok Szövetségéhez utasította a kérvényezőket, amelynek megyei fiókjai viszont legtöbbször megtagadták a magyar hadseregben harcolt veteránoktól kérvényeik, bizonyító irataik átvételét, ügyük intézését.
A miniszter megértéssel közelítette meg az ügyet, számszerőleg is érdekelték az esetek. Kijelentette, hogy az eddigi gyakorlat helytelen volt, a magyar nemzetiségő román állampolgár a román államnak fizet adót, és nem a magyarnak, következésképpen a hivatalos eljárást a román Nemzetvédelmi Minisztérium hivatott lebonyolítani.
A megbeszélés eredményeként a nemzetvédelmi miniszter módosította a 42-es törvény alkalmazására vonatkozó rendeletet. Ennek értelmében az érdekeltek az alábbi szempontok szerint járhatnak el:
1. A román katonakönyv bejegyzései elegendőek az eljárás megindításához;
2. Az állampolgárok a Megyei Katonai Központhoz (Cercul Militar Judeőean) is fordulhatnak, tehát nem kötelező a veterán szövetségek közvetítését igénybe venniük;
3. A bizonyító okiratok adatait szükség esetén a Nemzetvédelmi Minisztérium ellenőrzi/igazolja, adott esetben pedig a Magyar Köztársaság illetékes hatóságaival (Honvédelmi Minisztériummal) együttmőködik a bizonyító iratok beszerzése érdekében.

*** Az RMDSZ kézdivásárhelyi szervezetének választmánya felhívással fordult a város lakosságához, hogy adakozzanak Mikulásra és Karácsonyra a hátrányos helyzetben lévő gyermekek számára. Gyermekjátékokat, gyermekruhákat, lábbelit, édességeket és más adományokat győjtenek, s az adományokat a városi RMDSZ-székházban veszik át. A választmány ugyanakkor több mikulásnapi és karácsonyi rendezvényt szervez.

*** November 26-án Kézdivásárhelyen a reformáus temetőben felavatták az István Sándor által faragott impozáns mérető kopjafát Kónya Béla István (1915–1958) jogász, ötvenhatos mártír emlékére.
Ugyanaznap délután a mővelődési házban háromszéki 56-os elítéltekkel találkoztak az érdeklődők.
Ugyancsak szombaton, november 26-án a kézdivásárhelyi RMDSZ választmánya nevében koszorút helyeztek el Gábor Áron szobránál, a negyvennyolcas ágyúöntő hős születésének 180. évfordulóján. Vasárnap, november 27-én pedig Bereckben, Gábor Áron szobránál és szülőházánál koszorúztak a kézdivásárhelyiek.