1994

1994. november 28., hétfő II. évfolyam, 421. szám

*** KÖZLEMÉNY

1994. november 25-én, pénteken, Marosvásárhelyen ülésezett a Külpolitikai Tanácsadó Testület. Az ülésen részt vettek a pártok, platformok vezetői, illetve képviselői és a parlamenti frakciók állandó európai küldöttségekben részt vevő tagjai is.
Markó Béla tájékoztatta a testület tagjait az elmúlt időszak külpolitikai eseményeiről, találkozóiról, tárgyalásairól. Konzultáció történt az RMDSZ általános külpolitikai teendőiről. Megállapították, hogy az elkövetkező időszakban minél intenzívebb külpolitikai tevékenységre van szükség, és ennek érdekében szükséges az RMDSZ tisztségviselőinek, testületeinek, pártjainak, platformjainak összehangolt munkája. Megállapították, hogy külpolitikai szempontból is fontos és sürgős az autonómia-statútumok kidolgozása, egy diplomáciai akcióterv elkészítése. Kiemelték az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége által létrehozott információs és média-osztály szerepének fontosságát. Ugyanakkor fölvetődött az is, hogy az RMDSZ-nek szorosabbra kell főznie kapcsolatait a határon túli magyarok más szervezeteivel.
A tanácskozáson tájékoztatást hallgattak meg a román-magyar szakértői tárgyalásokról és a Meleőcanu külügyminiszterrel zajlott találkozóról. Megerősítették és egyértelmően hangsúlyozták, hogy az RMDSZ-nek továbbra is határozottan fenn kell tartania az ebben a kérdésben az SZKT által elfogadott álláspontot, különös tekintettel arra, hogy egy ilyen alapszerződésben, annak szerves részeként, helyet kell kapnia egy kisebbségi megállapodásnak.
A tanácskozáson elemezték az RMDSZ-nek a Romániai Demokratikus Konvencióhoz főződő viszonyát is, megfogalmazva azt a konklúziót, hogy ennek az ellenzéki szövetségnek a fenntartása továbbra is érdekünk, de mivel az utóbbi időben aggasztó nyilatkozatok hangzottak el a Romániai Demokratikus Konvenció egyes képviselői részéről az RMDSZ programjával és koncepciójával kapcsolatban, sürgősen kérnünk kell a konvenciós pártoktól álláspontjuk tisztázását.

*** KÖZLEMÉNY

1994. november 24-én Kolozsváron győlést tartott az Ügyvezető Elnökség.
Az ügyvezető elnök és az alelnökök beszámoltak az elmúlt hét legfontosabb eseményeiről, a Szilágy megyei választmányi győlésről, a Temes megyei tisztújító közgyőlésről, az aradi terülei szervezettel való találkozóról, a csernakeresztúri tájház és az aradi minorita rendház avatójáról, valamint a Sepsiszentgyörgyön megtartott önkormányzati tanácskozásról.
Takács Csaba ügyvezető elnök és Bodó Barna politikai alelnök beszámolt az RMDSZ vezetősége, valamint Meleőcanu külügyminiszter és munkatársai között lezajlott találkozóról. Az Ügyvezető Elnökség ennek kapcsán elemezte a román-magyar alapszerződés megkötésének főbb szempontjait, a belső és a nemzetközi politikai környezetet, valamint az ebből következő, az RMDSZ-re háruló feladatokat. Megállapították, hogy a román fél javaslatában továbbra sem szerepelnek azok az elvek és megoldások, amelyekre az RMDSZ szerint a kisebbségi kérdés megnyugtató rendezéséhez elengedhetetlenül szükség van, hiszen álláspontunk szerint egy ilyen alapdokumentum csak így érheti el célját. Meleőcanu külügyminiszter tájékoztatása szerint a magyar fél a kisebbségi kérdés részletes szabályozására készített ez alkalommal szövegjavaslatot. Ugyanakkor, véleményünk szerint, sajnos, még ez a javaslat sem teljes, hiszen hiányzik belőle a szerződés szerves részének tekintett kisebbségi megállapodás szövege.
Az Ügyvezető Elnökség a megyei szervezetek és a parlamenti képviselők közötti együttmőködéssel kapcsolatos kérdések megvitatása érdekében december 3-án összeül a megyei elnökökkel, és közös ülést tervez december 21-ére a parlamenti csoporttal Bukarestben.
Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége

*** 1994. november 24-én, a Parlament két Házának együttes ülésén, az 1994. évi állami költségvetés módosítására vonatkozó 1. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról szóló törvénytervezet általános vitájában Mátis Jenő Kolozs megyei képviselő szólalt fel az RMDSZ parlamenti csoportja nevében. Mátis Jenő elmarasztalta a kormányt azért, mert a költségvetési törvényt sürgősségi kormányrendelet útján szándékszik módosíttatni akkor, amikor a Parlament rendes ülésszaka zajlik, holott az Alkotmány világosan kimondja, hogy ehhez a módszerhez csak rendkívüli esetekben nyúlhat a kormány. Ennek kapcsán az RMDSZ-képviselő megemlítette, hogy a kormány a parlamenti vakáció idején nem kevesebb mint 80 rendeletet bocsátott ki, kész tények elé állítva a Parlamentet és ezzel a veszélyes gyakorlattal mintegy korlátozva a törvényhozó testület szerepét. Mátis Jenő ugyanakkor számos pontban bírálta a törvénytervezet szövegét, és elutasította a kormány abbeli próbálkozását, hogy az esetleges következményekért a Parlamentre ruházza a felelősséget.

*** Elek Barna Maros megyei és Márton Árpád Kovászna megyei képviselő pénteken, november 25-én Kovásznán, szombaton, november 26-án pedig Sepsiszentgyörgyön találkozott a választópolgárokkal. A találkozókon aktuális mezőgazdasági kérdések tisztázásán túl sor került más jellegő, közérdeklődésre számot tartó kérdések megvitatására is, mint a háborús veteránok kérdése, a zászló- és himnuszhasználat, a helyhatóságok mőködése, a szervezeti tisztújítás és a következő helyhatósági választások kérdésköre.