1994. november 18., péntek II. évfolyam, 415. szám

*** Az Ügyvezető Elnökség 1994. november 17-én ülésezett Kolozsváron.
A testület beszámolót hallgatott meg a november 12-én lezajlott megbeszélésről a megyei és területi szervezetek elnökeivel, a platformok és pártok vezetőivel.
Határozatba foglalták az Ügyvezető Elnökségnek a IV. Kongresszus napirendjére és időpontjára vonatkozó javaslatát, amelyet az SZKT illetékes bizottságához juttatnak el. Véglegesítették a kongresszus megszervezésére vonatkozó pályázati feltételeket.
A testület áttekintette az SZKT ülésszakának december 10-i összehívásával kapcsolatos szervezési kérdéseket.
Az Országos Önkormányzati Konferenciát az Ügyvezető Elnökség januárban fogja összehívni. Megszervezésének előfeltétele a területi önkormányzati konferenciák megtartása.
Az Európa Tanács-beli folyamattal kapcsolatban beszámolók és vélemények hangzottak el az ET Politikai, valamint Jogi és Emberi Jogi Bizottsága számára előkészített tájékoztató anyagokról.
A decemberi sajtótámogatási keret felosztásánál elsődleges szempont volt az eddigi összegek rendeltetésszerő felhasználásáról szóló elszámolás, a támogatott lapszámok megjelenése.
Az Ifjúsági Főosztályhoz benyújtott támogatási kérelmek elbírálására a főosztály ki fogja dolgozni saját kritériumrendszerét.
Beszámolók hangzottak el az RMDSZ megalakulásának ötödik évfordulója alkalmából tervezett rendezvények előkészítéséről, az Ügyvezető Elnökség féléves tevékenységéről szóló beszámoló anyagairól, a statútumszerkesztő bizottság munkálatairól.

*** 1994. november 16-án, Dr. Anton Rossbach, Németország Szövetségi Köztársaság bukaresti nagykövete Kovászna megyébe látogatott. Ez alkalommal a német nagykövet találkozott a sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivatalban a Kovászna megyei RMDSZ, a megyei tanács, valamint Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely vezetőivel, helyi intézmények képviselőivel.
A találkozón részt vettek: Gazda István megyei RMDSZ-elnök, Orbán Árpád, a Kovászna Megyei Tanács elnöke, Albert Álmos és Czimbalmos Csaba, Sepsiszentgyörgy polgármestere, illetve alpolgármestere, Szőts Csaba, Kézdivásárhely polgármestere, Páll Ferenc iskolaigazgató, az RMPSZ megyei elnöke és Antal Mihály jogász.
Jelen volt dr. Thomas Prinz, a Német Nagykövetség tanácsosa és Rossbach nagykövet úr felesége.
A vendégek a helyi közigazgatási autonómiáról, a választott önkormányzatok (helyi tanácsok és megyei tanács) mőködéséről, a prefektúrával való viszonyáról, a Tanügyi törvénytervezet kisebbségi oktatásra vonatkozó cikkelyeiről, a rendőrség és a helyi lakosság viszonyáról érdeklődtek, fölvetették németországi vendégtanárok esetleges foglalkoztatását a itteni iskolákban. A beszélgetés során szó esett a nemzetiségek nyelvhasználatáról a közhivatalokban és az igazságszolgáltatásban, a magyar nemzetiséget ért diszkriminatív intézkedésekről, a kétnyelvő feliratokról, azok rendőrségi épületekről történt eltávolításáról, a Btk. más államok himnuszára és jelképeinek használatára vonatkozó, módosított cikkelyeiről, az ÁVÜ megbizottainak nemzetiségi megoszlásáról. A német nagykövet tájékozódott a székelyek és magyarok kapcsolatáról, rokonságáról, a Székelyföld történelmi múltjáról.
Gazda István átadta a vendégnek a megye rövid statisztikáját, a kétnyelvő feliratok használatára vonatkozó tanácsi határozat prefektus által történt megtámadásának indokait, a törvényszék indokait és elutasító ítéletét, a hivatalos nyelv használatára vonatkozó helyi referendum elutasításának törvényszéki indoklását.

*** November 17-én, csütörtökön, ülést tartott a Romániai Demokratikus Konvenció Végrehajtó Bizottsága. Az RMDSZ képviseletében az ülésen Szabó Károly, a szenátusi frakció alelnöke és Vajda László, a szövetségi elnök belpolitikai tanácsosa vett részt. Napirenden a Nemzeti Liberális Párt felvételének kérdése szerepelt. Az LP ’93 vétójával elérte, hogy a Végrehajtó Bizottság ne javasolhassa az RDK Tanácsának az NLP felvételét a Konvencióba.